English

Keleti Kabinet


Ligeti Lajos, K. Palló Margit és Tardy Lajos hagyatéka


A JATE Központi Könyvtárában 1987-ben nyílt meg Ligeti Lajos hagyatékából az orientalisztikai különgyűjtemény. A nemzetközi hírű mongolista, turkológus és tibetológus, a magyarság keleti kapcsolatainak neves kutatója azzal a céllal ajándékozta könyvtárát az egyetemnek, hogy elősegítse egy szegedi orientalisztikai kutatóműhely kialakulását és szakirodalommal való ellátását.

A mintegy 11 ezer könyvtári egységből (könyvek, különlenyomatok és folyóiratok) álló gyűjtemény tartalmazza a világ altajisztikai irodalmának 1986-ig megjelent legfontosabb munkáit.

A gyűjtemény fő profilját - Ligeti Lajos érdeklődésének megfelelően - az altajisztika, azon belül is elsősorban a mongolisztikai és turkológiai irodalom, valamint a tibetisztika és a sinológia képezi. Emellett azonban kisebb-nagyobb mértékben az orientalisztika szinte valamennyi ága - japanisztika, iranisztika, indológia, szemitológia - képviselve van.

A gyűjtemény anyaga elsősorban nyelvészeti jellegű, mégpedig főként a magyar nyelv török jövevényszavainak kutatásához kapcsolódó szakirodalmat (magyar, török, mongol és finnugor nyelvészet), továbbá a preklasszikus mongol nyelvemlékekek (pl. A mongolok titkos története) tanulmányozásához szükséges irodalmat tartalmazza.

A történeti és néprajzi munkák döntően azokra a steppei népekre vonatkoznak, amelyek a magyarság korai (honfoglalás körüli) történetében fontos szerepet játszottak. Emellett bő irodalom áll rendelkezésre a tatárjárás időszakára vonatkozóan is. A vallástörténetet főként a samanizmussal és a buddhizmussal foglalkozó munkák reprezentálják. A történeti művek között egyedülálló a kínai császári dinasztiák kínai nyelven írt több száz kötetes története.

A Ligeti-gyűjteményt - jellegéből adódóan - elsősorban tudományos munkák alkotják, de szépirodalmi műveket és művészeti albumokat is találhat benne az olvasó. Szótárállománya mind az érdeklődők, mind a kutatók igényeit kielégíti, hiszen szinte valamennyi keleti nyelv legfontosabb egy- és többnyelvű szótárait tartalmazza. A keleti nyelvek iránt érdeklődők sokféle nyelvkönyv közül válogathatnak (török, mongol, kínai, szanszkrit, arab, héber, stb.). Emellett lexikonok, kézikönyvek és bibliográfiák segítik a kutatómunkát.

A könyv- és különlenyomatgyűjteményt kb. 100-féle hosszabb időszakot felölelő és kb. 130-féle szórvány orientalisztikai folyóirat egészíti ki.

A gyűjtemény anyagának feldolgozása folyamatban van, de már most is az olvasók rendelkezésére áll egy nyomtatott katalóguskötet, amely az altajisztika (török, mongol és mandzsu-tunguz népek és nyelvek) tárgykörének műveit tartalmazza szerző szerinti betűrendben, név- és tárgymutatóval. A számítógépes hálózat használói az Egyetemi Könyvtár adatbázisaiban kereshetnek a gyűjtemény altajisztikai tárgyú monográfiáira, valamint az eddig feldolgozott gyűjteményes kötetek bibliográfiai adataira.

A gyűjtemény állománya nem kölcsönözhető, csak helyben használható.

Nyitva: hétfőtől péntekig 8-16 óráig

Információ:

JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM, EGYETEMI KÖNYVTÁR
6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Levélcim: 6701 Szeged, Pf. 393.

Telefon: (62) 454 000/3388

Telefax: (62) 312-718

E-mail:

paulik@bibl.u-szeged.huGo to the Oriental Collection HomePage .