Szakolca és az 1662-es könyvkatalógus

Az 1467-ben alapított szakolcai ferences rendház is határvidéken helyezkedett el a királyi Magyarország területén, a Hódoltságtól alig néhány kilométerre. Az itteni ferencesek tevékenyen részt vettek a missziós területen lévő katolikus hívek lelki gondozásában, s megfelelő ellensúlyt jelentettek a protestán egyházakkal szemben (mint Szegeden, Gyöngyösön és Németújváron). Az 1662-ben készült könyvtárkatalógusuk[56] (1149 kötet) anyaga is ezt mutatja.

A katalógus

A katalógust 1662-ben kezdték el írni, majd - a jegyzékben szereplő újabb beírások szerint - 1755-ben ismét írtak az állományhoz. A Bartosovitz Ferenc ajándékozta könyveket (1676)[57] is bevezették a katalógus megfelelő szakjaiba. A kolostor könyvanyagának gyarapodása nem mondható folyamatosnak, mert 1536-ben a pestis következtében az ottmaradó szerzetesek mind meghaltak; 1563-ban jöttek ide ismét a ferencesek, de csak rövid ideig élhettek nyugodtan, hiszen 1605-ben császári katonák feldúlták a várost[58], így a kolostort is, s ekkor valószínűleg a könyvtár állományának jelentős része elpusztult. (Ekkor menekíthettek több könyvet Gyöngyösre a szerzetesek.). Az 1662 összeírás tehát már egy újabb gyűjtés eredménye.

1662-es összeírásban hét osztály van 30 alosztállyal:

Libri Primae Classis

Sub Titulo Titulo Sacrorum Bibliorum Latinorum; Biblia Bohemica; Biblia Hungarica et Libri concordantiarum Sacrae Scripturae

 

Sub Secundo Titulo: Expositorum Sacrae Scripturae.

Sub Tertio Titulo: Sanctorum Patrum

 

Sub Quarto Titulo: Asceticorum Scriptorum Ecclesiasticarum Catholicorum

 

Sub Quinto Titulo: Praedicatorii concertantes Divinum Officiorum quoad Rubricastam Breviarij quam Missalis et quoad Caeremonias

 

Sub Sexto Titulo: Sacrorum Meditationum

 

Sub Septimo Titulo: Spirituales

Libri Secundae Classis

Sub Primo Titulo: Theologici Speculativi, item et Morales.

 

Sub Secundo Titulo: Controversiarum

 

Sub Tertio Titulo Tertio: Casuistarum

 

Sub Quarto Titulo: Regularum

Libri Tertiae Classis

Sub Quinto Titulo: Concionatores Postillatores, Homiliastae et Sermonistae

Libri Quartae Classis

Sub 1 Titulo: Historiarum Sanctorum seu uita aut Exempla patrum

 

Sub 2. Titulo: Historiarum Profanarum Authorum Diversorum

Libri Quintae Classis

Sub Titulo: Juris Prudentiae utriusque. Item Libri Practicae Criminalis. Item Libri Concilij Tridentini, Et aliorum Conciliorum Sacrorum

Libri Sextae Classis

Sub Primo Titulo: Medicinales

 

Sub Secundo Titulo: Philosophici

 

Sub Tertio Titulo: Astronomici, Cosmographici, Geographici, Mathematici

 

Sub Quarto Titulo: Poetici a Nostratibus editi

 

Sub Quinto Titulo: Rhetorici et oratorij a nostratibus editi, Libri Oratorij

 

Sub Sexto Titulo: Epistolarum

 

Sub Septimo Titulo: Grammaticales

 

Sub Octavo Titulo: Calepini Vocabularij, Dictionarij, seu Repertorij

Libri Septimae Classis

Sub Primo Titulo: Pure Latini Hungarici

 

Sub Secundo Titulo: Pure Hungarici Idiomatis

 

Sub Tertio Titulo: Bohemici, Moravicique Concionum et controver-siarum. Item Spirituales

 

Sub Quarto Titulo: Libri Bohemici non Sacri, aut non Spirituales

 

Sub Quinto Titulo: Germanicj Varij

 

Sub Sexto Titulo: Polonicj Varij

 

Sub Septimo Titulo Graeci diversorum authorum

A legtöbb kötet a szentbeszédek, szentírásmagyarázatok körébe tartozik - a többi ferences gyűjteményhez hasonlóan. Ez érthető is, hiszen a ferences barátok éppen azért voltak olyan népszerűek, mert a társadalom alsóbb rétegei számára is világosan tudták elmagyarázni a bonyolult teológiai kérdéseket, problémákat. Sok kötet tartozott a külön magyar vonatkozású köteteket tartalmazó szakhoz: Káldi György bibliafordítása, Pázmány Péter (jelentőségéhez mérten a legnagyobb példányszámban), Telegdi Miklós, Kopcsányi Márton, Pécsi Lukács, Lépes Bálint, Petrus Canisius különböző művei, főként beszédgyűjtemények. A jelentősebbek közé tartozik még a filozófia, a speculatív és az erkölcsi teológia, a vitairatok, a világi történelem, a latin nyelvű Biblia, a különböző szabályzatok, valamint a költészet szakja.

Az egyes szakok kötetszámainak, s magának a szakoknak a sorrendje is igazolja azt a tényt, hogy ennek a könyvtárnak a gyarapításakor is a napi vallásgyakorlat és a világi papi teendők ellátásához szükséges könyvek beszerzését tartották szem előtt. Viszonylag nagy számban vannak magyar nyelvű könyvek, de emellett, észak-magyarországi város lévén, szlovák nyelvűek is találhatóak. "A hódoltsági misszióból pihenni térő szerzetesek szellemi felüdülését, épülését is megfelelően szolgálta a kegyességi irodalom számos darabját és a népszerű szentbeszéd-gyűjteményeket őrző könyvtár."[59]

A leírás a tömör címet, a szerző nevét, a könyv formátumát és könyvtári helyét közli, néhol a katalogus leírója néhány szavas megjegyzést is tett, pl. “Valde Vtilis est Liber.”