T Ö R T É N E L E M T U D O M Á N Y


TÖRTÉNETIRÁS

elbeszélõ történetírás

pragmatikus történetírás

családtörténet

helytörténet

hadtörténet

ETNOGRÁFIA

RÉGISÉGTAN

POLITIKA

SEGÉDTUDOMÁNYOK

kronológia

régészet

oklevéltan

numizmatika

címertan