[Back
home]TERMÉSZETTUDOMÁNYOK* ÁLTALÁNOS MŰVEK

* FIZIKA
fizika általában
elméleti fizika
mechanika
akusztika
hõtan
fénytan
elektromosságtan és mágnesesség
optika
alkalmazott fizika
földtan
meteorológia
asztrofizika
* KÉMIA
szerves kémia
szervetlen kémia
fizikai kémia
analítikai kémia
alkalmazott kémia

* ASZTRONÓMIA
kozmogónia
kozmológia
asztrofizika
asztrometria
égi mechanika

* FÖLDTAN
elméleti földtan
alkalmazott földtan
mûszaki geológia
bányageológia
segédtudományok
ásvány- és kõzettan
geokémia
geofizika

* BIOLÓGIA
növénytan
állattan
embertan

* TECHNIKAI TUDOMÁNYOK
építészet
magasépítészet
út- és vasútépítészet
vízügy
bányászat
haditechnika

* FÖLDRAJZ
természeti földrajz
éghajlattan
hidrogeográfia
biogeográfia
geomorfológia
leíró földrajz
gazdasági földrajz

* MATEMATIKA
aritmetika
algebra
analízis
geometria
kinematika
elméleti mechanika

Go to the Special Collections HomePage .