KATALÓGUS - ORVOSTUDOMÁNYELMÉLETI ORVOSTUDOMÁNY
általános orvostan
anatómia
fejlődéstan
kórélettan
gyógyszertan
járványtan
sebészeti mütéttan
törvényszéki orvostan
orvostörténet

GYAKORLATI ORVOSTUDOMÁNYNY

belgyógyászat
sebészet
gyermekgyógyászat
szülészet- és nőgyógyászat
szemészet
természetgyógyászat

ÁLLATORVOSTAN