ligetibg6

LIGETI LAJOS MUNKÁI

1977 - 1987

1977.

* 250. Börtü és világosan török eredetű szavaink, MNy 73, pp. 146-154.

* 251. Gombocz Zoltán mint turkológus, MNy 73, pp. 395-401.

* 252. Az Akadémia Könyvtára és az orientalisztika, Magyar Könyvszemle 93:1, pp. 3-13.

* 253. Rapport préliminaire d'un voyage d'exploration fait en Mongolie Chinoise. 1928-1931. Reprint. Budapest, 64 p. 1 térk., 12 tábla.

* 254. A magyar nyelv török kapcsolatai és ami körülöttük van. 1. /Budapest Oriental Reprints. Series A 1./[Cikkgyűjt. Repr.] Budapest, 430 p.

* 255. Budenz József, A mandzsu nyelv alaktana. Előszóval ellátva újra közreadja Ligeti L. NyK 20, 307-319, 380-400, 475-476.

* 256. Budenz József, Rövid mongol nyelvtan. Előszóval ellátva újra közreadja Ligeti L. NyK 21, 274-320. pp.

* 257. Preface: Bulletin of the Csoma de Kőrös Symposium, Budapest, pp. 5-6.

1978.

* 258. Proceedings of the Csoma de Kőrös Memorial Symposium held at Mátrafüred, Hungary 24-30 September 1976. Ed. by L. Ligeti. /Bibliotheca Orientalis Hungarica 23./Budapest, 586 p.

Kara, G., AOH 33(1979) pp. 370-372.

Hungarian Studies Newsletter 22(1979/1980) pp. 1-2.

Steinkellner, E., Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens 24(1980) p. 248.

Sperling, E., The Tibet Society Bulletin 15(1980) pp. 58-59.

Ronge, W. Tribus 30(1981) pp. 325-330.

Taube, M., OLZ 76:6(1981) p. 606.

* 259. Le mérite d'ériger un stúpa et l'histoire de l'éléphant d'or: Proceedings of the Csoma de Kőrös Memorial Symposium held at Mátrafüred Hungary 24-30 September 1976. pp. 223-284.

* 260. Régi török eredetű neveink 1., MNy 74, pp. 257-274.

* 261. La Bibliothèque de l'Académie et les études orientales: Jubilee Volume of the Oriental Collection 1951-1976. Ed. by É. Apor. /Keleti Tanulmányok - Oriental Studies 2./ Budapest, 7-21.

1979.

* 262. Régi török eredetű neveink 2., MNy 75, pp. 26-42.

* 263. Régi török eredetű neveink 3-4., MNy 75, pp. 129-141, 229-273.

* 264. A magyar nyelv török kapcsolatai ás ami körülöttük van 2. /Budapest Oriental Reprints. Series A 2./ [Cikkgyűjt. Repr.] Budapest, 480 p.

* 265. Zoltán Gombocz als Turkologe, Annales Univ. Scient. Budapest de Roland Eötvös nom. Sectio Linguistica 9, pp. 15-28.

1980.

* 266. Tátorján, MNy 76, pp. 129-143.

* 267. A propos du rhotacisme et du lambdacisme, Central Asiatic Journal 24, pp. 222-250.

* 268. Bartoniek Géza, Eötvös Füzetek, Új folyam 4, pp. 125- 129. Eötvös Kollégiumi Emlékkönyv.

1981.

* 269. Joannes Ungarus és az 1261. évi mongol követjárás, MTA I. Oszt. Közl. 32, pp. 117-137.

* 270. Prolegomena to the Codex Cumanicus, AOH 35, pp. 1-54.

* 271. Keleti nevek magyar helyesírása. Szerk. Budapest, 960 p.

* 272. Előszó: Keleti nevek magyar helyesírása, pp. 7-13.

* 273. History of Buddhism in Mongolia. Chen-po Hor-gyi yul-du dam-pa'i chos ji-ltar byun-ba'i chul bsad-pa Bstan-pa rin-po-che gsal-bar byed-pa'i sgron-me or Hor chos 'byun. Written by Gu-sri Dka'-bcu Che-'phel alias 'Jigs-med Rig-pa'i rdo-rje of Eastern Thu-med in 1819. /Sata-Pitaka Series, Indo-Asian Literatures. Vol. 271./ New Delhi, 11, 108 p.

* 274. Codex Cumanicus, Ed. by G. Kuun. With the Prolegomena to the Codex Cumanicus by Louis Ligeti. /Budapest Oriental Reprints, Series B 1./ Budapest, 54, CXXXIV, 395 p.

* 275. A Mongolok Titkos Története [Részlet]: A tatárjárás emlékezete. Vál. Katona Tamás. Bev. Györffy György. Budapest, pp. 37-57.

* 276. The Khazarian letter from Kiev and its attestation in runiform script, ALingu. 31, pp. 5-18.

1982.

* 277. A Codex Cumanicus margójára, MTA I. Oszt. Közl. 33, pp. 315-360.

1983.

* 278. Bulletin of the Csoma de Kőrös Symposium. Vol. 1-2. (Szerk.)

1984.

* 279. Sza-szkja pandita Kun-dga' rgyal-mchan, A bölcsesség kincsestára. Tibetiből magyar prózára ford., jegyzeteket és az utószót írta Ligeti Lajos. Ford. Tandori Dezső. Budapest, 152 p.

* 280. Tibetan and Buddhist studies commemorating the 200th anniversary of the birth of Alexander Csoma de Kőrös. Ed. by Louis Ligeti. Vol. 1-2. /Bibliotheca Orientalis Hungarica 29./ Budapest, pp. 387, 440.

* 281. La version mongole des Douze actes du Buddha: Tibetan and Buddhist studies commemorating the 200th anniversary of the birth of Alexander Csoma de Kőrös. Vol. 2. Budapest, pp. 7-76.

* 282. A propos de la traduction mongole préclassique du Hiao-king, AOH 38, pp. 303-349.

* 283. Egy kievi kazár levél és rovásírásos hitelesítése, MNy 80, pp. 10-17.

1985.

* 284. Levédia és Etelköz, MNy 81, pp. 1-19.

* 285. Dolgie glasnye v tjurkskih jazykah: Issledovanija vengerskih ucenyh po cuvasskomu jazyku. Sost. A. Rona-Tas. Ceboksary, pp. 133-143.

* 286. A Codex Cumanicus mai kérdései. /Keleti Értekezések.

* 287. Levédia és Etelköz: Tanulmányok a magyarság honfoglalás előtti történetéből. /A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 172./ Budapest, pp. 57-76.

1986.

* 288. Előszó az 1986. évi kiadáshoz: A magyarság őstörténete. (Szerk. Ligeti L.) /Az Akadémiai Kiadó Reprint Sorozata/ Budapest, pp. I-VII.

* 289. Les Joutchen "Sauvages", Altorientalische Forschungen 13, pp. 110-122.

* 290. A pannóniai magyarok etnikuma és nyelve, MNy 82, pp. 129-151.

* 291. Attila hunjainak eredete: Attila és hunjai. Szerk. Németh Gyula. /Magyar Szemle Könyvei. 13. Az Akadémiai Kiadó Reprint Sorozata./ pp. 10-30, 271-273.

* 292. Az ázsiai hunok: Uo. pp. 31-59, 273-277.

* 293. A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád-korban. Budapest, 602 p.

* 294. M. R. Fedotov, B. Munkaci, O tjurkskih êlementah v vengerskom jazyke, Sovetskaja Tjurkologija 1985:1, pp. 30-37.; MNy 82, pp. 478-482.

1987.

* 295. A Mongolok Titkos Története. [Részlet]: A tatárjárás emlékezete. Vál., szerk. Katona Tamás. Bev. Györffy György. Budapest, pp. 45-72.


Go to the Oriental Collection HomePage .