TANULMÁNYOK, CIKKEK A MILLECENTENÁRIUM ALKALMÁBÓL

A B C D E F G H I J K L M N O P R S Sz T U V W Z


* Andrásfalvy Bertalan: A honfoglalásról és Szent Istvánról: Új Ember 52(1996):33 pp. 6-7.

* Antall István: Történelmünk kertje. Ópusztaszer: Világlap. A Magyarok Világszövetsége lapja 1(1996):3 pp. 8-11.

* Árpás Károly: Szent Gellért - szilánkok: Szeged 1996:9 pp. 18-20.

* Bakay Kornél: A magyar őstörténet régészetének forrásai. A magyar honfoglalás írásos emlékei. 1. rész: Az Éltető Irás 3. sz. 1996 február pp. 6-13.

* Bakay Kornél: A magyar őstörténet régészetének forrásai. A magyar honfoglalás írásos emlékei. 2. rész: Az Éltető Irás 4. sz. 1996 március pp. 22-27.

* Bakos Péter: Finnugor rokonságunk? A magyarság etnikai embertani képe és egy egységes (Ural-)Altaj-i őshaza gondolata: Somogyi Honismeret 1996:1 pp. 16-28.

* Balassa Péter: Gyötrelmes vagy lankás emelkedő?: Vigilia 61(1996):8 pp. 608-612.

* Balázs Géza: Az államnyelv ezeregyszáz éve Magyarországon: Valóság 39:7(1996) pp. 75-84.

* Bálint Csanád: A kora középkori kelet-európai steppe régészete és a 9-10. századi magyarok: Magyar Tudomány 103 U. F. 41(1996) pp. 937-947.

* Bálint Csanád: Magna Moravia a magyar Alföldön?: Századok 130(1996):4 pp. 992-999.

* Bátyai Gitta - Csegezi Mónika, O.: Szeged milleniumi létesítményei: Szeged 1996:9 pp. 25-30.

*Bene János: Szabolcs vármegye bandériuma a milleniumi ünnepségeken: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 31(1996) pp. 216-218.

* Benkő Elek: "...egy sajátosan leszűkített Pannonia értelmezés". A honfoglalás a mai román történetírásban: Magyar Tudomány 102 U. F. 40(1995) pp. 1416-1432

* Benkő Loránd: Anonymus Erdély-képe: Honismeret 24(1996):4 pp. 5-12.

* Benkő Loránd: Anyanyelvünk átvészelt évezredei: Valóság 39:7(1996) pp. 65-70.

* Benkő Loránd: Nyelvünk vallomása a honfoglaló magyarságról: Magyar Tudomány 103 U. F. 41(1996) pp. 958-963.

* Berta Árpád: Magyarok a steppe országútján. (Törzsek és törzsnevek): Szeged 1996:1 pp. 4-9.

* Bertényi Iván: A Képes Krónika mint címeres könyv és mint heraldikai forrás: Századok 129(1995) pp. 1053-1062.

* Békés Gellért: Isten népe a magyar - ma is?: Vigilia 61(1996):8 pp. 562-567.

* Blazovich László: A honfoglalás a csongrádi régióban: Szeged 1996:9 pp. 10-15.

* Bozsóky Pál: Találkozás a kereszténységgel. (A honfoglalás és a kalandozások korában): Vigilia 61(1996):8 pp. 568-571.

* Bóna István: Dienes István, a honfoglalás kor régésze. (1929-1995): Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 31(1996) pp. 267-285.

* Bóna István: Régészetünk és a honfoglalás: Magyar Tudomány 103 U. F. 41(1996) pp. 927-936.

* Budapest, 1896. 1. rész: Budapesti Negyed 3:4(1995)

* Budapest, 1896. 2. rész: Budapesti Negyed 4:1(1996)

* Carne, Simon - Bak János: "...az újonnan érkező csoport vegyes etnikumú és többnyelvű volt". A honfoglalás képe az angol-amerikai szakirodalomban: Magyar Tudomány 102 U. F. 40(1995) pp. 1478-1484.

* Csapodi Csaba: Magyarország és az európai egyetemek a középkorban: Vigilia 61(1996):8 pp. 582-584.

* Császár László: Új szerkezeti törekvések a millenium idején: Műemlékvédelem 40(1996):2 pp. 119-122.

* Cs[ászár] L[ászló]: Sisa Béla, Táltos a templomtornyon. (A magyar ősvallás emléke Erdélyben.) Múzeumfalu Baráti Köre, Nyíregyháza, 1995.: Műemlékvédelem 40(1996):2 pp. 161-162.

* Csongor Győző: Emlékezés a millenáris Dankó Pistára: Szeged 1996:9 pp. 39-41.

* Csurka István: Honfoglalás: Havi Magyar Fórum 4:1(1996) pp. 2-6.

* Darkó Jenő: A 9. század időrendjéhez: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 31(1996) pp. 179-187.

* Dávid Zoltán: Ezerszáz év a Kárpát-medencében: Vigilia 61(1996):8 pp. 591-595.

* Demény István Pál: Vargyas Lajos és a magyar hősi epika kutatása: Magyar Szemle Ú.F. 5(1996):7-8 pp. 725-731.

* Deutsch Gábor: Millecentenáriumi mozaik. Kazár kapcsolat: Új Élet 51(1996):16 p. 1.

* Dienes István: A Szabolcs megyei honfoglalás és kora Árpád-kori temetők terepbejárási naplója. Jegyzetekkel ellátta: Németh Péter: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 31(1996) pp. 286-372.

* Dobszay László: A magyarországi liturgia milleniuma: Vigilia 61(1996):8 pp. 572-581.

* Dombegyházi Híradó Millecentenáriumi tematikus szám 5(1996):2

* Domokos Mátyás: Ázsiai ősanya - európai nevelőanya. Tűnődések Illyés Gyula Árpád-verse nyomán: Somogy 24:2(1996) pp. 102-109.

* Dümmerth Dezső: Honfoglalás és fejedelemség. Álmos és Árpád szerepe a magyarság történetében: Somogy 24(1996) pp. 131-138.

* Egri-Szilágyi Imre: Árpád és a honfoglalók: Tanító 34:1(1996) p. 2.

* Egri-Szilágyi Imre: A honfoglalók fegyverei: Tanító 34:2(1996) pp. 1-2.

* Engel Pál: A pogány magyarok népe: História 18:4(1996) pp. 3-6.

* Enyedy György: Az ezeréves Pannonhalma: Havi Magyar Fórum 4:3(1996) pp. 78-79.

* Éry Kinga: A honfoglalók és utódaik: História 18:2(1996) pp. 25-26.

* Éry Kinga: A honfoglaló magyar népesség: Magyar Tudomány 103 U. F. 41(1996) pp. 948-951.

* Ezredéves Magyarországról a millecentenáriumi Magyarországon: Budapest 2000 1(1996):1 pp. 8-11.

* Fábián Péter: Negyven nemzedékkel előttünk. Fodor István régész elmondja, hogyan lettünk magyarok: Népszabadság 54(1996):193 p. 26.

* Felföldi László: Táncszó: Népszabadság 54(1996):193 p. 35.

* Ferdinandy György: Egy időszerű kézikönyv. Grynaeus Tamás, Isa por...: Élet és Irodalom 40(1996):38 p. 14.

* Fodor István: Tudatos honszerzés vagy fejvesztett menekülés?: Rubicon 7(1996):7 pp. 14-17.

* Galambos Sándor: A millenium és Szabolcs megye: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 31(1996) pp. 202-215.

* Gábor Eszter: A Műcsarnok előcsarnoka és a Bakócz kápolna: Ars Hungarica 24(1996):1 pp. 79-86.

* Gedai István: A honfoglalók pénzei: Valóság 39:3(1996) pp. 56-59.

* Gergely András: Hanyatlás és fölemelkedés: Vigilia 61(1996):8 pp. 604-607.

* Glatz Ferenc: Egyszer mi is mérlegre tétetünk: Népszabadság 54(1996):193 p. 25 és p. 37.

* Györffy, György: Dual kingship and the seven chieftains of the Hungarians in the era of the conquest and the raids: Acta Orientalia Hungarica 47 (1994) pp. 87-104.

* Györffy György: A magyarság néppé válásának kérdése - más szemszögből: Magyar Tudomány 103 U. F. 41(1996) pp. 403-407.

* Györffy György: A népesség: História 18:2(1996) pp. 17-18.

* Györffy György - Zólyomi Bálint: A Kárpát-medence és Etelköz képe egy évezred előtt: Magyar Tudomány 103 U. F. 41(1996) pp. 899-918. Rövidítve: Népszabadság 54(1996):193 p. 28.

* Györffy György: Népek és nyelvek a honfoglalás térségében: Századok 130(1996):4 pp. 965-969.

* Gyulai Ferenc: Húst ettek meg búzát és kölest: Népszabadság 54(1996):193 p. 34.

* Gyulay Endre: A vértanúság koronájával. 950 évvel Szent Gellért halála után: Szeged 1996:9 pp. 16-17.

* Halminé Bartó Anna: Ezredéves emlékművek a történelmi Magyarország hét pontján: Honismeret 24:1(1996) pp. 3-15.

* Halminé Bartó Anna: Milleniumi krónika, anno 1896: Honismeret 24(1996) pp. 3-6.

* Harmatta János: A magyar honfoglalás írásos kútfői: Rubicon 7(1996):7 pp. 25-30.

* Henkey Gyula: Nagyecsedi és szamosszegi magyarok etnikai-embertani képe: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 31(1996) pp. 188-201.

* Hidvégi Máté: Könyvekből honfoglalás - krónikákból könyv. A magyar honfoglalásról szóló könyvek szemléje: Magyar Szemle Ú.F. 5(1996):7-8 pp. 797-801.

* Hofer Tamás: Néprajz és őstörténet a millenium idején: Magyar Tudomány 103 U. F. 41(1996) pp. 1018-1025.

* Holler László: A magyar korona néhány alapkérdéséről: Századok 130(1996):4 pp. 907-964.

* Honfoglalásaink. László Gyulával beszélget Beke György: Somogy 24(1996) pp. 110-119.

* Honfoglaló elődeink nyomában. Petraskó Tamással és Vladár Sándorral, a Lovas Emléktúra két vezetőjével beszélget Frigyesy Ágnes: Honismeret 24(1996):4 pp. 30-31.

* Hoppál Mihály: Sámánok, tündérek, lidércek. Az ősi magyar hitvilágról: Rubicon 7(1996):7 pp. 21-24.

* Illyés Gyula: Árpád: Somogy 24:(1996) pp. 99-101.

* Jankovics Marcell: A jel ereje: Magyar Hírlap melléklete 1996. ápr. 25. pp. 18-19.

* Jónás Ilona, Sz.: Európa hatalmai a honfoglalás korában: A Frank Birodalom utódállamai: Rubicon 7(1996):7 pp. 33-34.

* Juhász Dezső: Az ősmagyar kor tájnevei a magyar tájnevek rendszerében: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 31(1996) pp. 171-178.

* Kanyar József: Királyi kanászok és szakácsok a középkori Somogyban. Somogy 24(1996) pp. 161-165.

* Kádár Márta: Lehel kürtje megszólalt: Élet és Tudomány 51(1996) pp. 523-525.

* Keresztury Dezső: Millenium plusz száz év: Somogy 24(1996) pp. 97-98.

* Kiss Gábor: Az ikervári 10-11. századi temető: Vasi Honismereti és Helytörteneti Közlemények 1996:2 pp. 19-25.

* Kiss Lajos: A honfoglalás és a letelepedés a földrajzi nevek tükrében: Magyar Tudomány 103 U. F. 41(1996) pp. 964-971.

* Kiss Gy. Csaba: Honalapítási mítoszok Közép-Európából: Kisebbségkutatás 5(1996):3 pp. 249-256.

* Kiszely István: Őstörténeti mozaikok: Somogy 24(1996) pp. 150-155.

* Knotik Mária, T. - Nagy Ádám: Százéves emlékek: Szeged 1996:9 pp. 31-35.

* Koltay Gábor: László Gyula ötven rajza a honfoglalásról: Honismeret 24(1996):4 pp. 3-5.

* Koncz Lajos: Prohászka és a századforduló: Vigilia 61(1996):8 pp. 623-626.

* Kopátsy Sándor: Miért épp nekünk sikerült?: Magyar Hírlap melléklete 1996. ápr. 25. pp. 16-17.

* Kordos László: A honfoglalók természeti öröksége: Élet és Tudomány 51(1996) pp. 387-389.

* Kósa Judit, N.: Ma is láthatjuk a honfoglalás korát: Népszabadság 54(1996):193 p. 40.

* Kósa László: A magyar néprajz a millenium korában: Honismeret 24(1996):4 pp. 15-19.

* Kósa László: A magyar műveltség kezdetei: a rekonstrukció módszerei és lehetőségei: Magyar Tudomány 103 U. F. 41(1996) pp. 972-981.

* Kosáry Domokos: A honfoglalás emléke: História 18:2(1996) pp. 3-7.

* Koszta László: A keresztény egyházszervezet kialakulása: Szeged 1996:6 pp. 8-13.

* Kovács Ákos: Feszty Árpád és a körkép: Ars Hungarica 24(1996):1 pp. 87-102.

* Kovács Géza: Árpád üzenete: Vigilia 61(1996):8 pp. 619-622.

* Kovács László: Újra a nagyharsányi kincsről és a Lancea Regis köriratú denárról: Századok 129(1995) pp. 1075-1104.

* Kovács László: A kora Árpád-kori pénzújításról: Századok 130(1996):4 pp. 823-860.

* Kovacsics József: A történeti demográfia válaszai és nyitott kérdései az Árpád-kor népességszámára vonatkozóan: Demográfia 38(1995) pp. 142-170, 1 térk.

* Kristó Gyula: A honfoglaló magyarok életmódjáról: Századok 129(1995) pp. 3-62.

* Kristó Gyula: Mikor jöttek be a magyarok a Kárpát-medencébe?: Magyar Hírnök 2(1996):4 p. 3.

* Kristó Gyula: Hányan voltak a honfoglalók?: História 18:2(1996) pp. 19-22.

* Kristó Gyula: Rendszerváltás az első ezredfordulón: Szeged 1996:5 pp. 10-15.

* Kristó Gyula: A magyar nomád állam kialakulása: Rubicon 7(1996):7 pp. 11-14.

* Kristó Gyula: A honfoglalás a középkori magyar történeti hagyományban: Magyar Tudomány 103 U. F. 41(1996) pp. 1004-1010.

* Kristó Gyula: A besenyők elől, a morvák rovására. A honfoglalás a közeli kortársak írta forrásokban: Népszabadság 54(1996):193 p. 27.

* Kristó Gyula: Pogányok voltunk, nem hitetlenek: Népszabadság 54(1996):193 p. 37.

* Kronstein Gábor: A honfoglalásról - még mindig paradigmaváltáson innen: Iskolakultúra 6(1996):9 pp. 89-97.

* Kubinyi András: A korai Árpád-kor gazdasági fejlődésének kérdőjelei: Valóság 39:3(1996) pp. 60-65.

* Kürti Béla: Ezüstök és tenyérnyi ingdarab: Népszabadság 54(1996):193 p. 31.

* László Gyula: Egy elfelejtett magyar(?) monda nyomában: Századok 129(1995) pp. 101-106.

* László Gyula: Kettős honfoglalás?: História 18:2(1996) pp. 27-29.

* Lukácsy Sándor: Csete István, a magyar szentek prédikátora: Vigilia 61(1996):8 pp. 585-590.

* Maár Ferenc Géza: A honfoglalás(ok) nyomai a magyar helynevekben: Magyar Szemle U. F. 4:4(1995)

* Maár Ferenc Géza: Az "avar" megtelepülés szaporodó kérdőjelei: Magyar Szemle U. F. 5:1(1996) pp. 82-89.

* Magyar István Lénárd: Európa hatalmai a honfoglalás korában: Bizánc: Rubicon 7(1996):7 pp. 30-32.

* Magyar Zoltán: Bény és a Szent István hagyomanyok: Honismeret 24(1996):4 pp. 12-14.

* Makk Ferenc: A turulmadártól a kettős keresztig. (A korai magyar-bizánci kapcsolatok): Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 31(1996) pp. 153-170.

* Makk Ferenc: Zsákmányért, foglyokért Európában. Kalandoztunk, ahogy kalandoztak a germánok, a hunok, a szlávok, a normannok és a besenyők is: Népszabadság 54(1996):193 p. 39.

* Makkay János: Keletről jöttünk ide, a Kárpátoktul le az Al-Dunáig. (1.) Ötezer év néz le ránk: Havi Magyar Fórum 4:2(1996) pp. 63-66.

* Makkay János: Keletről jöttünk ide, a Kárpátoktul le az Al-Dunáig. (2.) Hunor ága hún fajt nemzett, Magyaré a magyar nemzet: Havi Magyar Fórum 4:3(1996) pp. 71-75.

* Makkay János: A sárkány meg a kincsek: Századok 130(1996):4 pp. 733-822.

* Marosi Ernő: A honfoglalás a művészetben: Magyar Tudomány 103 U. F. 41(1996) pp. 1026-1034.

* Mesterházy Károly: A magyar fejedelem és kísérete a 10. században: Századok 129(1995) pp. 1033-1052.

* Mesterházy Károly: A honfoglaló magyarok társadalma és a régészet: Életünk 1996:8 pp. 768-795.

* Mesterházy Károly: Avarok, szlávok, magyarok a Bükk-hegységben: Századok 130(1996):4 pp. 861-876.

* Mezei Balázs: A magyarság önértelmezéséről: Vigilia 61(1996):8 pp. 613-618.

* Mészáros István: A magyar iskola jubileuma: Somogy 24(1996) pp. 151-161.

* Miklós Gábor: Nyelvünk, a háromezer éves csoda: Népszabadság 54(1996):193 p. 35.

* Molnár György: A honfoglalók hadviselése: Élet és Tudomány 51(1996) pp. 808-809.

* Móricz Zsigmond a milleniumról: Honismeret 24:2(1996) p. 12.

* Németh Péter: Egy földvár félmillió köbmétere: Népszabadság 54(1996):193 p. 29.

* Niederhauser Emil: A honfoglalás értékelése a szomszédos nemzetek történetírásában: História 18:2(1996) pp. 30-33.

* Niederhauser Emil: "...megosztották az addig egységes szláv területet". A honfoglalás a lengyel, a cseh és a szlovák történeti irodalomban: Magyar Tudomány 102 U. F. 40(1995) pp. 1404-1415.

* Niederhauser Emil: Honfoglalás és millenium: Magyar Tudomány 103 U. F. 41(1996) pp. 1011-1017.

* Olajos Teréz: A Kárpát-medence népei a honfoglalás előtt: Szeged 1996:2 pp. 4-9.

* Palády-Kovács Attila: Honfoglalás és néprajz: Magyar Tudomány 103 U. F. 41(1996) pp. 416-422.

* Pálosfalvi Tamás: A Kárpát-medence és Európa 895 körül: Magyar Hírlap melléklete 1996. ápr. 25. pp. 6-7.

* Perémi Ágota, S.-Rainer Pál: Kard és kereszt - régészeti kiallítás a honfoglalás 1100. évfordulójának tiszteletére: Múzeumi Hírlevél 17(1996):5 p. 133.

* Pusztai László: A világkiállítások története: Műemlékvédelem 40(1996):2 pp. 115-118.

* Rácz Árpád: A középkori magyar királyság intézménye. Interjú Engel Pállal: Rubicon 6:55-56(1996) pp. 4-7.

* Régi elhunyt idők. Arany János, Gárdonyi Géza, Ady Endre, Király István, Tüskés Tibor, Herczeg Ferenc, Kodolányi János, László Gyula, Várkonyi Nándor írása. Antológia): Somogy 24(1996) pp. 166-175.

* Révész László: A karosi temetők: Rubicon 7(1996):7 pp. 18-20.

* Révész László: Állattartás, földművelés, vaskohászat. Pénzérmék kalandozásból és kereskedelemből: Népszabadság 54(1996):193 p. 34.

* Rimóczi Gábor - R. Hamar Márta: A galgóci tarsolylemez díszítésének eredetéről: Antik Tanulmányok 39:1-2(1995) pp. 133-138.

* Román András: Az ópusztaszeri történeti emlékhely: Műemlékvédelem 40(1996):2 pp. 139-143.

* Róna-Tas András: Krónikák, évkönyvek, szájhagyomány: História 18:2(1996) pp. 22-24

* Róna-Tas András: A néppé válás az újabb kutatások tükrében: Magyar Tudomány 103 U. F. 41(1996) pp. 408-415.

* Róna-Tas András: Kérdések a honfoglaló magyarságról: Romániai Magyar Szó 1996 ápr. 11.

* Róna-Tas András: Kik vagyunk? - Népünk fekete doboza: Magyar Hírlap 1996. febr. 15.

* Róna-Tas András: A honfoglalás előzményei: Magyar Tudomány 103 U. F. 41(1996) pp. 919-926.

* Róna-Tas András: A magyarság korai története és a honfoglalás: Rubicon 7(1996):7 pp. 4-8.

* Róna-Tas András: Hetümadzser, azaz Hétmagyar: Népszabadság 54(1996):193 p. 31.

* Sándor János: A szegedi színház a millenium évében: Szeged 1996:9 pp. 36-38.

* Sárvári Márta: A múlt nem azonos azzal, ami megmaradt belőle. László Gyula a honfoglalásról, a honfoglalókról, mindennapi életükről: Műemlékvédelem 40(1996):2 pp. 98-101.

* Sinkó Katalin: Pusztaszer ürügyén: emlékhely, kiállítás és idegenforgalom: Új Művészet 7(1996):8 pp. 4-17.

* Sisa József: A Városliget átalakulása az ezredéves kiállítás idején: Ars Hungarica 24(1996):1 pp. 57-78.

* Somfai László: Bartók és a magyar népzene: Magyar Tudomány 103 U. F. 41(1996) pp. 1035-1039.

* Soós István: "veszedelmesebb és hevesebb ellenfelet a történelem nem ismer". A német történetírás honfoglalás-képe: Magyar Tudomány 102 U. F. 40(1995) pp. 1462-1477.

* Soós István: A "hunok harmadik hada". A francia történetírás honfoglalás-képe: Magyar Tudomány 102 U. F. 40(1995) pp. 1485-1493.

* Susarin, V. A.: "...a félnomád magyar törzsek állandó mozgásban voltak": Magyar Tudomány 102 U. F. 40(1995) pp. 1449-1453.

* Szabolcs Ottó: "...és helyet harcoltak ki maguknak a nagy magyar Alföldön". Külföldi tankönyvek a magyar honfoglalásról és államalapításról: Magyar Tudomány 102 U. F. 40(1995) pp. 1499-1511.

* Szabó Ernő, P.: A honfoglaló magyarság. Millecentenáriumi kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban: Magyar Szemle Ú.F. 5(1996):7-8 pp. 791-796.

* Szabó László: Kiscsaládok, nagycsaládok: Népszabadság 54(1996):193 p. 31.

* Szabó Szilvia: Száz éve történt. A millenium szegedi eseményei: Szeged 1996:9 pp. 21-24.

* Szalmási Pál: Magyar millecentenárium: Ararát 2(1996):14 pp. 1-2.

* "...az a szarvas itt legelget". A honfoglalás a szépirodalomban. Kövesdi Ágnes válogatása: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 31(1996) pp. 225-266.

* Szádeczky-Kardoss Samu: Menandros Protéktór és az onogurok: Antik Tanulmányok 39:1-2(1995) pp. 123-126.

* Szász Zoltán: Honfoglaló magyarok és román történészek: História 18:2(1996) pp. 33-34.

* Szegedi László: A magyar törzsrendszer képlete: Valóság 39:3(1996) pp. 49-55.

* Székely György: Népmaradványok a Kárpát-medencében: História 18:2(1996) pp. 8-12.

* Székely Zsolt: A Barcaság múltja a régészet tükrében: Honismeret 24:2(1996) pp. 6-10.

* Szilágyi András, G.: A budapesti Milleniumi emlékmű központi elemének restaurálása: Műemlékvédelem 40(1996):2 pp. 106-114.

* Szőcs Zoltán: Millecentenáriumi beszélgetés dr. Gedai Istvánnal: Havi Magyar Fórum 2(1996) pp. 36-37.

* Szőke Béla Miklós: A karoling-kori Kárpát-medence a régészet tükrében: Életünk 1996, pp. 599-633.

* Szőllősy Gábor: A magyarok nyilai. Honfoglaló őseink fegyvere: Élet és Tudomány 51(1996) pp. 835-837.

* Szuromi Pál: Beszélgetés Trogmayer Ottóval Ópusztaszerről, a Feszty-körképről, a múzeumok szerepéről: Békési Újság 4(1996):8 pp. 3-5.

* Szuzuki Hirokazu: "a magyaroknak sikerült államot alapítani és saját nyelvüket és kultúrájukat megőrizni". Néhány szó Japánból: Magyar Tudomány 102 U. F. 40(1995) pp. 1494-1497.

* Takács Miklós: Jurtban is, veremházban is: Népszabadság 54(1996):193 p. 34.

* Terplán Zoltán: A besenyők és a honfoglalás. A legtöbb forrás hallgatott: Élet és Tudomány 51(1996) pp. 291-293.

* Terplán Zoltán: Tervszerű zsákmányszerzés. Kalandozások vagy hadjáratok? Élet és Tudomány 51(1996) pp. 803-805.

* Terplán Zoltán: Az etelközi fejedelemválasztás és vérszerződés kérdéseiről: Századok 130(1996):4 pp. 969-978.

* Terplán Zoltán: A magyar törzsszövetség és a morva fejedelemség kapcsolatai a 9. században: Magyar Szemle Ú.F. 5(1996):7-8 pp. 715-723.

* Tóth Sándor László: A konstantinosi "Turkia" értelmezéséhez: Magyar Nyelv 92:1(1996) pp. 54-63.

* Tóth Sándor László: A honfoglalás: Szeged 1996:3 pp. 14-19.

* Tóth Sándor László: Birodalmak, államok és népek a 9. századi Kelet-Európában: Életünk 1996, pp. 571-598.

* Tóth Sándor László: Megjegyzések a honfoglalás szakaszaihoz: Századok 130(1996):4 pp. 877-906.

* Török József: Európa egyházi földrajza a Karoling-kor végén: Magyar Tudomány 103 U. F. 41(1996) pp. 990-995.

* Tringli István: "Bécs és a magyarok együtt léptek be a történelembe". A magyar honfoglalás az osztrák történetírásban: Magyar Tudomány 102 U. F. 40(1995) pp. 1433-1448.

* Tringli István: Így látják a szomszédok: Magyar Hírlap melléklete 1996. ápr. 25. pp. 14-15.

* Trugly Sándor: Ipolykiskeszi 10-11. századi temetője: Honismeret 24:2(1996) pp. 10-12.

* Tüskés Tibor: A "Magyar Genezis könyve". Kodolányi János honfoglalás kori regényei: Somogy 24(1996) pp. 139-149.

* Ujkéry Csaba: A világ pörölye. [Regényrészlet]: Somogy 24(1996) pp. 120-126.

* Ulrich Attila: Milleniumi emlékpénzek a Jósa András gyűjteményéből: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 31(1996) pp. 219-224.

* Vadas Ferenc: Programtervezetek a millenium megünneplésére (1893): Ars Hungarica 24(1996):1 pp. 3-55.

* Vajay Szabolcs: Honfoglalók, kalandozók, vasverők: História 18:2(1996) pp. 13-16.

* Vajda György Mihály: Magyarság és európaiság 1896 és 1996 között: Vigilia 61(1996):8 pp. 596-601.

* Vásáry István: A honfoglalás keleti háttere: Rubicon 7(1996):7 pp. 9-10.

* Veszprémy László: Szent Rasso és a kalandozó magyarok: Századok 129(1995) pp. 1063-1073.

* Veszprémy László: Az írott források: Magyar Hírlap melléklete 1996. ápr. 25. pp. 20-21.

* Vékony Gábor: "...alapított most Swatopluk oly birodalmat". Viták a morva fejedelemség történetéről: Magyar Tudomány 102 U. F. 40(1995) pp. 1454-1461.

* Vékony Gábor: Dákok, rómaiak és románok a Kárpát-medencében: Szeged 1996:4 pp. 6-11.

* Vikár Béla: A magyarság eredete: Havi Magyar Fórum 4:3(1996) pp. 76-77.

* Vikár László: Zenei rokonságunk: Magyar Tudomány 103 U. F. 41(1996) pp. 982-989.

* Voigt Vilmos: A magyar ősvallás: Iskolakultúra 6(1996):9 pp. 15-18.

* Wolf Mária: A magyar hofoglalás 1100. évfordulóján: Fókusz 6:1-2(1995) pp. 24-25.

* Zika Klára: Megóvó hajlékok. Csete György, a jurtaváros építésze: Világlap 1(1996):3 pp. 12-13.

* Zimonyi István: A kazárok szerepe Kelet-Európában: Magyar Tudomány 103 U. F. 41(1996) pp. 952-957.

* Zlinszky János: A magyar jogrendszer kezdetei: Magyar Tudomány 103 U. F. 41(1996) pp. 996-1003.

*Zoltán András: A magyar-szláv érintkezések kezdetei és fázisai: Életünk 1996, pp. 634-648.

* Zsoldos Attila: Kik vogymuk? A magyarság változékony állandósága: Magyar Hírlap melléklete 1996. ápr. 25. pp. 4-5.

* Zsoldos Attila: A hét vezér: Magyar Hírlap melléklete 1996. ápr. 25. pp. 8-9.

* Zsoldos Attila: A csodaszarvas, a turul meg a fehér ló: Magyar Hírlap melléklete 1996. ápr. 25. pp. 10-11.

* Zsoldos Attila: Tudományos viták a honfoglalás körül: Magyar Hírlap melléklete 1996. ápr. 25. pp. 12-13.


Go to the Oriental Collection HomePage .