Ligeti Lajos első levele Párizsból Bartoniek Gézának, az Eötvös Kollégium akkori igazgatójának:

Méltóságos Uram!

Elhelyezkedésemről, valamint eddigi munkámról Méltóságos Uramnak az alábbiakban számolhatok be a legalázatosabban.

November 1-én érkeztünk valamennyien, M. Girard már várt bennünket a Gare de l'Esten, ugyancsak ő szerezte mostani lakásunkat is a Hotel d'Algerban, ahol december 1-ig együtt lakom Fábiánnal, amikoris új lakásba költözöm a Grand Hotel de l'Universbe, minthogy nagy szükségem van az egyedüllakásra, hogy annak a sok munkának és feladatnak legalább csak egy részét elvégezhessem, ami rám vár.

Beiratkoztam az Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantesba. Az igazgatója, M. Boyer végtelenül kedves volt, amikor látogatást tettem nála. Kikérdezte eddigi előéletem, többek közt megkérdezte azt is, vajjon nem voltam-e az "Eötvösz" hallgatója. Mindent felírt magának és azonnal egy sereg ajánlólevelet adott professzoraimhoz, így P. Pelliothoz, Masperohoz (a College de Franceban), Granethoz (a Sorbonneon és a Hautes Etudesön), Minorskihoz, Denyhez (École Nat. des Or. Viv.). Ugyancsak az ő ajánlására azonnal kaptam belépőjegyet a Bibliotheque Nationale kutatótermébe, az Ecoleból pedig könyveket házi használatra is kölcsönözhetek.

Kizárólag kínait hallgatok és franciául tanulok. Az École Nat. des Langues Orient. Viv.-ban mint rendes hallgatónak az év végén vizsgát kell tennem, amely szóbeliből és írásbeliből áll. Vissiére, a professzorom, valamint Boyer kilátásba helyezték, hogyha megbírom az anyagot, két évből összefoglaló vizsgára bocsátanak juniusban. Az anyag igen nagy, sok munkám lesz. Kínai ismerőseim már vannak, igen szolgálatkészek és közlékenyek. Novemberben hallgattam az Alliance Françaiseben is, ahol mindennap két-három francia órám volt (kiejtés javítása, társalgás, fogalmazás).

Azok a hatalmas könyvtárak és gyűjtemények, nemkülönben az a nagy tudás, amit itt látok és tapasztalok megérkezésem óta, a legnagyobb csodálattal töltenek el.

Abban a reményben zárom mostani levelem, hogy legközelebbi alkalommal már valami pozitiv eredményről is beszámolhatok. Magamat Méltóságos Uram további kegyes jóindulatába ajánlva maradok

legalázatosabb szolgája

Paris 1925. nov. 20-án

Ligeti Lajos