LIGETI LAJOS MUNKÁI

1962 - 1969


1962.

* 148. Un vocabulaire mongol d'Istanboul, AOH 14, pp. 5-99.

* 149. Sur deux mots comans, Acta Antiqua 30, pp. 167-174.

* 150. A mongolok titkos története. Előszó, fordítás, utószó, jegyzetek, név- és szómutató, időrendi tábla. Budapest, 243 p., 2 térk., 42 kép.

Rubóczky István: Könyvtáros 1963:2 pp. 114-115.

* 151. Dengizikh és Bécs állítólagos kun megfelelői, MNy 58, pp. 146-152.

* 152. Sur un passage du Rájávavádaka-sútra ouigour: Németh Armagani. Ankara, pp. 319-330.

* 153. Gombocz a török nomen-verbumokról, MNy 58, pp. 464-468.

* 154. Pentti Aalto, Qutug-tu pancaraksá kemekü tabun sakiyan neretü yeke kölgen sudur. Nach dem Stockholmer Xylograph 15.1.699 herausgegeben von -- . 211 p. Asiatische Forschungen 10, AOH 14, pp. 317-328.

* 155. Attila Hunlarïnïn mensei: Gyula Németh, Attila ve Hunlarï. Trad. Serif Bastav. /Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi Yayïnlarï 106./ Istanbul, pp. 7-26, 266-268.


1963.

* 156. Asya Hunlarï: Attila ve Hunlarï. Ankara, pp. 29-56, 268-273.

* 157. Notes sur le Vocabulaire mongol d'Istanboul, AOH 16, pp. 103-174.

* 158. St. Kaluzynski, Mongolische Elemente in der jakutischen Sprache. Warszawa, 1961, AOH 16, pp. 325-329.

* 159. Uráli török jövevényszavaink kérdéséhez, MNy 59, pp. 381-393.

* 160. Préface. Előszó: Hungarian Publications on Asia and Africa 1950-1962. A Selected Bibliography. Magyar szerzők Ázsiáról és Afrikáról 1950-1962. Compiled by Eve Apor and Hilda Ecsedy. Edited by Louis Bese. Budapest, pp. 5-8.

* 161. Preklasszikus emlékek 1. 13-14. század. /Mongol Nyelvemléktár 1./ Budapest, 176 p.

* 162. Drevnie mongol'skie elementy v man'czurskom jazyke: Trudy dvadcat' pjatogo mezdunarodnogo kongressa vostokovedov, 3. Moskva, p. 257.


1964.

* 163. Gyarmat és Jenő: Tanulmányok a magyar nyelv életrajza köréből, Nyelvtud. Ért. 40, pp. 230-239. 1 térk.

* 164. Les voyelles longues en moghol, AOH 17, pp. 1-48.

* 165. Les fragments du Subhásitaratnanidhi mongol en écriture 'phags-pa. Mongol preclassique et moyen mongol, AOH 17,pp. 239-292.

* 166. Gerhard Doerfer, Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen, unter besonderer Berücksichtigung älterer neupersischer Geschichtsquellen, vor allem der Mongolen- und Timuridenzeit. Band I: Mongolische Elemente im Neupersischen. Wiesbaden, 1963. 357 p., AOH 17, pp. 343-349.

* 167. 'Phags-pa írásos emlékek. Kancelláriai iratok kínai átírásban. /Mongol Nyelvemléktár 2./ Budapest, 156 p.

* 168. A Mongolok Titkos Története. /Mongol Nyelvemléktár 3./ Budapest, 223 p.

* 169. A magyar nép mongol kori nevei (magyar, baskír, király), MNy 60, pp. 385-404.

* 170. Mongol'skie elementy v dialektah hazara v Afganistane: Kratkie soobsenija Instituta Narodov Azii. 93. (Mongolovedenie i tjurkologija). Moskva, pp. 5-22.


1965.

* 171. Preklasszikus emlékek 2. 13-16. század és a 17. század eleje. /Mongol Nyelvemléktár 4./ Budapest, 191 p.

* 172. Sa-skya pandita. Bölcs mondások kincsestára. Subhásitaratnanidhi. Sonom gara fordítása. /Mongol Nyelvemléktár 6./ Budapest, 131 p.

* 173. Kniezsa István, MNy. 61, pp. 129-131.

* 174. Bilincsek, bilincs, MNy. 61, pp. 281-289.

* 175. Ajánlás: Kara Gy., A mongol irodalom kistükre. Budapest, pp. 5-7.

* 176. A mongolok titkos története. Részlet: Kara Gy., A mongol irodalom kistükre. Budapest, pp. 16-28.

* 177. Le lexique mongol de Kirakos de Gandzak, AOH 18, pp. 241-295.

* 178. Le Kanjur mongol imprimé de la Bibliothèque Nationale, Journal Asiatique 253, pp. 329-339.


1966.

* 179. Un vocabulaire sino-ouigour des Ming. Le Kao-tch'ang houan yi-chou du Bureau des Traducteurs, AOH 19, pp. 117-199, 257-316. Megjelent még: Dissertationes Sodalium Asiae Interioris, No. 11. Budapestini.

* 180. Chos-kyi 'od-zer, Buddha tizenkét cselekedete. Ses-rab sen-ge fordítása, /Mongol Nyelvemléktár 9./Budapest, 148 p.

* 181. Transcriptions chinoises de trois noms propres dans l'Histoire secrète des Mongols: Collectanea Mongolica. Festschrift für Professor Dr. Rintchen zum 60. Geburtstag. /Asiatische Forschungen Bd. 17./ Wiesbaden. pp. 123-136.

* 182. Noms turcs pour "fers; bracelet; bague" dans les langues slaves et dans le hongrois, Studia Slavica Hung. 12, pp. 249-258.

* 183. Az idő és társai, MNy. 62, pp. 385-398.

* 184. Sántideva, A megvilágosodás útja. Bodhicaryávatára. Chos-kyi 'od-zer fordítása. /Mongol Nyelvemléktár 7./ Budapest, 213 p.


1967.

* 185. A propos de la version mongole des "Douze actes du Bouddha", AOH 20, pp. 59-73.

* 186. Documents sino-ouigours du Bureau des Traducteurs, AOH 20, pp. 253-306.

* 187. Előszó: Róna-Tas András, A megszabadító. Thar-pa chen- po. Ayusi átdolgozott fordítása. /Mongol Nyelvemléktár 11./ Budapest. pp. 3-6.

* 188. Preklasszikus emlékek 3. Jüan- és Ming-kori emlékek klasszikus átírásban. /Mongol Nyelvemléktár V./Budapest, 190 p.

* 189. Turkológiai megjegyzések szláv jövevényszavainkhoz, MNy 63, pp. 427-441.


1968.

* 190. Documents sino-ouigours du Bureau des Traducteurs, AOH 21, pp. 45-108.

* 191. Gerhard Doerfer, Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen unter besonderer Berücksichtigung neupersischer Geschichtsquellen, vor allem der Mongolen- und Timuridenzeit. Band 2. Türkische Elemente im Neupersischen, dit bis ta. Wiesbaden. 1965; Band 3, gim bis kaf. Wiesbaden. 1967., AOH 21, pp. 119-130. * 192. A harang mint csörgő, csengettyű és kolomp, MNy 64, pp. 75-78.

* 193. Monuments en écriture 'phags-pa. Pièces de chancellerie en transcription chinoise. /Indices Verborum Linguae Mongolicae Monumentis Traditorum 1./ Budapest, 127 p.

* 194. Notes sur le lexique sino-tibétain de Touen-houang en écriture tibétaine, AOH 21, pp. 265-288. * 195. A propos du "Manuscrit de Zirni": Asiatic Studies in Honour of Dr. Jitsuzo Tamura, on the Occasion of his Sixty-Fourth Birthday, May 25. MXMLXVIII. Kyoto, Japan. pp. 17-44.

* 196. Stein Aurél, M. Tud. 13, pp. 662-673.


1969.

* 197. Glossaire supplémentaire au Vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Traducteurs, AOH 22, pp. 1-49, 191-243. Megjelent még: Budapest Oriental Studies 2.

* 198. Tabgacskij jazyk - dialekt sjanbijskogo, Narody Azii i Afriki 1969:1. pp. 107-117.

* 199. A jó szagú gyopártól a havasi gyopárig, MNy. 65, pp. 136-144.

* 200. Prof. L. Fekete, AOH 22, pp. 379-381.

* 201. Fekete Lajos 1891-1969, M. Tud. 14, pp. 633-636.

* 202. Búcsú Fekete Lajostól, MTA I. Oszt. Közl. 26, pp. 415-418.

* 203. Előszó: Sárközi Alice, Preklasszikus emlékek 4. /Mongol Nyelvemléktár 15./ Budapest, pp. 3-5.


Go to the Oriental Collection HomePage .