Tanulmánykötetek, szótárak, lexikonok


* Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. 1-4. köt. Szerk. Hajdú Péter, Kristó Gyula, Róna-Tas András. Bp., 1985.

* A bizánci irodalom kistükre. Vál., a bevezetést, az ismertető szövegeket és a jegyzeteket írta: Dimitriosz Hadzisz. Bp., 1974, Európa.

* A finnugor őshaza nyomában. Vál., szerk. ifj. Kodolányi János. /A magyar néprajz klasszikusai/ Bp., 1973, Gondolat.

* Honfoglalás és régészet. Szerk. Kovács László. /A honfoglalásról sok szemmel 1./ Bp., 1994, Balassi.

* Korai magyar történeti lexikon, 9-14. század. Szerk. Kristó Gyula, Engel Pál, Makk Ferenc. Bp., 1994.

* Középkori krónikáink kritikus kérdései. Szerk. Horváth János és Székely György. /Memoria Saeculorum Hungariae 1./ Bp., 1974, Akadémiai K.

* A magyar nyelv finnugor elemei. 1-3. köt. Főszerk. Lakó György. Bp., 1971-1978.

* A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Főszerk. Benkő Loránd. 1-3. köt. Bp., 1967-1976.

* Magyar őstörténeti tanulmányok. Szerk. Bartha Antal, Czeglédy Károly, Róna-Tas András. Bp., 1977, Akadémiai K.

* Magyarország története I/1-2. köt. Előzmények és magyar történet 1242-ig. Főszerk. Székely György. /Magyarország története tíz kötetben/ Bp., 1984. Akadémiai K.

* A magyarság őstörténete. Szerk. Ligeti Lajos. Bp., 1943. /Az Akadémiai Kiadó Reprint Sorozata/ Bp., 1986, Akadémiai K.

* Nomád társadalmak és államalakulatok. Szerk. Tőkei Ferenc. /Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 18./ Bp., 1983, Akadémiai K.

* Az ősi magyar hitvilág. Vál. és szerk. Diószegi Vilmos. /A magyar néprajz klasszikusai/ Bp., 1971, 1978, Gondolat.

* Régi magyar öltözködés. Viseletek és dokumentumok a források tükrében. Összeáll., bev., jegyz. és a viselettörténeti lexikont írta: Benyóné Mojzis Dóra. /Magyar Hírmondó/ Bp., 1988, Magvető.

* Rovásírás a Kárpát-medencében. Szerk. Sándor Klára. /Magyar Őstörténeti Könyvtár 4./ Szeged, 1992.

* Tanulmányok a bolgár-magyar kapcsolatok köréből. A bolgár állam megalapításának 1300. évfordulójára. Szerk. Csavdar Dobrev, Juhász Péter, Petar Mijatev. Bp., 1981, Akadémiai K.

* Tanulmányok a magyarság honfoglalás előtti történetéből. /A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 172./ Bp., 1985.

* Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai. Szerk. Hajdú Péter. Bp., 1975, Corvina.

* Uralisztikai olvasókönyv. Szerk. Domokos Péter. Bp., 1977, 1981, Tankönyvkiadó.