Information in English

ÚJ KÖNYVEK

* 1100 év Európában. Fejezetek Magyarország történetéből. Bp., 1996, Nesztor.

* Árpád előtt és után. Tanulmányok a magyarság és hazája történetéről. Szerk. Kristó Gyula és Makk Ferenc. Szeged, 1996.

* Baják László: A fejedelmek kora. A korai magyar történet időrendi vázlata, kb. 800-1000. 1-2. rész. Bp., 1996.

* Bakay Kornél: Kik vagyunk? Honnan jöttünk? Szombathely, 1997, Betűvető Kiadás.

* Bertényi Iván: A magyar szent korona. Magyarország címere és zászlaja. Bp., 1996, Kosssuth.

* Csorba Csaba: "Árpád jöve magyar néppel". A magyarság őstörténete és a honfoglalás. /Új Képes Történelem/. Bp., 1996, Magyar Könyvklub - Helikon.

* Für Zoltán: A magyar rovásírás ABC-s könyve. Bp., 1996, Szerző kiadása.

* Grynaeus Tamás: Isa por... A honfoglalás és az Árpád-kori magyarság betegségei és gyógyításuk. Bp., 1996, Fekete Sas Kiadó.

* Herényi István: Magyarország nyugati végvidéke, 800-1242. Bp., 1996, Argumentum.

* Györffy György: A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. 4. kiad. /Osiris Tankönyv/ Bp., 1996, Osiris.

* A honfoglalás korának írott forrásai. Olajos Teréz, H. Tóth Imre és Zimonyi István közreműködésével szerk. Kristó Gyula. /Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 7./ Szeged, 1995.

* A honfoglalás írott forrásai. Főszerk. Györffy György. /A honfoglalásról sok szemmel/ Bp., 1996, Balassi.

* Honfoglaló magyarság - Árpád-kori magyarság. Antropológia - Régészet - Történelem. Szerk. Pálfi György, Farkas L. Gyula, Molnár Erika. Szeged, 1996, JATE Embertani tanszéke.

* Honfoglaló őseink hadviselése. Szerk. Veszprémy László. Bp., 1996, Zrínyi.

* Kiszely István: A magyarság őstörténete. (Mit adott a magyarság a világnak?) 1-2. köt. Bp., 1996, Püski.

* Korai magyar történeti lexikon, 9-14. század. Szerk. Kristó Gyula, Engel Pál, Makk Ferenc. Bp., 1994.

* Kristó Gyula: Honfoglalás és társadalom. /Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok. 16./ Bp., 1996, MTA Történettudományi Intézete.

* Kristó, Gy.: Hungarian History in the Ninth Century. Szeged, 1996.

* Kristó Gyula: Magyar honfoglalás - honfoglaló magyarok. Bp., 1996, Kossuth.

* László Gyula: Ex libris. Mesterségem: régész. Bp., 1996, Szabad Tér Kiadó.

* László Gyula: Honfoglaló magyarok. Bp., 1996, Corvina.

* László Gyula: Góg és Magóg népe. A szerző válogatása életművéből. Bp., 1996, Trikolor és Intermix Kiadó.

* László Gyula: A honfoglaló magyarság kultúrája. Bp., 1996, Corvina.

* Legeza László - Fodor István - Diószegi György: Őseink nyomában. A vándorló, honszerző és kalandozó magyarok képes krónikája. Bp., 1996, Helikon.

* A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei. Szerk. Wolf Mária és Révész László. Miskolc, 1996.

* A magyarok bejövetele. Szerk. Esztergályos Jenő. Celldömölk, 1996, Apáczai Kiadó.

* Magyarok Kelet és Nyugat közt. A nemzettudat változó jelképei. Szerk. Hofer Tamás. Bp., 1995, Balassi.

* Magyarok őstörténete. Összefoglaló áttekintés. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Kiadványa. Zürich-Budapest, 1996.

* Makkay János: A magyarság keletkezése. 2. átdolg., bőv. kiad. /A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 48./ Szolnok, 1994.

* Makkay János: Indul a magyar Attila földjére. Bp., 1996, Közdok.

* Nagy Józsefné, Pintér Eszter: Pusztaszer története. Pusztaszer, 1996.

* "Őseinket felhozád..." A honfoglaló magyarság. Kiállítási katalógus. Szerk. Fodor István. Bp. 1996.

* Révész László: A karosi honfoglalás kori temetők. Régészeti adatok a Felső-Tisza-vidék 10. századi történetéhez. /Magyarország honfoglalás kori és Árpád-kori sírleletei 1./ Miskolc, 1996.

* Révész László - Siklódi Csilla - Hidán Csaba - Benkő Mihály: A honfoglalók hétköznapjai. Szerk. Siklódi Csilla. Bp., 1996.

* Róna-Tas András: A magyarság korai története. (Tanulmányok). /Magyar őstörténeti Könyvtár 9./ Szeged, 1995.

* Róna-Tas András: A honfoglaló magyar nép. Bp., 1996, Balassi.

* Sisa Béla: Táltos a templomtornyon. A magyar ősvallás emléke Erdélyben. Nyíregyháza, 1995.

* Szegfű László: Ősi szellemi örökségünk 1. (Gondolatok az ősi magyar hitvilágról). /Belvedere Kiskönyvtár 10./ Szeged, 1996.

* Tanulmányok, közlemények a honfoglalás emlékére, 896-1996. Szerk. Németh Péter. Nyíregyháza, 1996.

* Tóth Dóra - Bera Károly: Honfoglalás és őstörténet. /A Magyarság Krónikája Gyermekeknek/. Bp., 1996, Aquila.

* Váczy Péter: A magyar történelem korai századaiból. /História Könyvtár. Monográfiák 5./ Bp., 1994.

* Vendégségben őseink háza táján. Szerk. Madaras László. /A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Kiállításvezetői/ Szolnok, 1996.
* Veszprémy László: A magyar honfoglalás és a kalandozások kora. A magyar honfoglalás. A magyarok útja az Őshazától a Kárpát-medencéig. Bp., 1996, Magyar Honvédség Humán Szolgáltató Központ.


Go to the Oriental Collection HomePage .