Forráskiadványok


* Anonymus Gesta Hungarorum. Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről. Ford. és jegyzetekkel ellátta Pais Dezső. Szerk. Katona Tamás. Bp., 1977, Magyar Helikon.

* Képes Krónika. A magyarok régi és legújabb tetteiről, eredetükről és növekedésükről, diadalaikról és bátorságukról. Ford. Geréb László. A képek leírása és magyarázata: Csapodiné Gárdonyi Klára. Jegyzetek: Mezey László. Bp., 1971, Magyar Helikon - Európa.

* Képes Krónika. Ford. Bellus Ibolya. A kísérőtanulmányokat írta: Dercsényi Dezső, Kristó Gyula és Csapodiné Gárdonyi Klára. /Pro Memoria/ Bp., 1986.

* A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai. Sajtó alá rendezte Györffy György. Bp., 1975, 1986, Gondolat.

* A magyarok története. Tarih-i Üngürüsz. Madzsar tarihi. A két munkát török nyelvből fordította, a jegyzeteket és az utószókat írta: Blaskovics József. /Magyar hírmondó/ Bp., 1982, Magvető.

* Thuróczy János, A magyarok krónikája. Ford. Horváth János. /Bibliotheca Historica/ Bp., 1978, 1980, 1986, Magyar Helikon.