ligetibg2

LIGETI LAJOS MUNKÁI

1936 - 1950


1936.

* 55. A nominális mondat a mongolban, NyK 50, pp. 232-239.

* 56. A kazár Sarkel név jelentéséhez, MNy 32, p. 45.

* 57. Nyelvet fogni, MNy 32, pp. 45-46.

* 58. Japán és a kelet-ázsiai bonyodalom, Magyar Szemle 26,pp. 211-221.

* 59. Pordenonei Odoricus budapesti kézirata, MNy 32, pp. 160-168.

* 60. Zoltán Gombocz, Kőrösi Csoma Archivum 1. kieg. kötet, pp. 69-75.

* 61. Tibeti források Közép-Ázsia történetéhez, Kőrösi Csoma Archivum 1. kieg. kötet, pp. 76-103.

* 62. Egy XVIII. századi kínai munka a magyarokról, Kőrösi Csoma Archivum, 1. kieg. kötet, pp. 129-138, 2 függelék.

* 63. Pagoda, MNy 32, p. 216.

* 64. G. J. Ramstedt, Kalmückisches Wörterbuch. Lexica Societatis Finno-ugricae III. (HeLsinki 1935), MNy 32, pp. 138-139.


1937.

* 65. Régibb török jövevényszavaink magyarázatához. (Gyomor), MNy 33, pp. 221-227, 280.

* 66. Régibb török jövevényszavaink magyarázatához. (Kanyaró. Berke. Tok.), MNy 33, pp. 300-304.


1938.

* 67. Afgán földön. /A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára./ Budapest, 221 p., 61 ábra, 4 térk.

* 68. A kínai írásjegyek magyaros átírása, Kőrösi Csoma Archivum 1. kieg. kötet, pp. 249-266.

* 69. A török hosszú magánhangzók, MNy 34, pp. 65-67.

* 70. Meshedből vissza Afganisztánba, Földgömb 9, pp. 410-414.

* 71. Tőzeg, MNy 34, pp. 207-210, 328.

* 72. Les voyelles longues en turc, Journal Asiatique 1, pp. 177-204.


1939.

* 73. G. J. Ramstedt, Über den Ursprung der türkischen Sprache. Sitzungsberichte der Finnischen Akademie der Wissenschaften 1935 (Helsinki 1937), MNy 25, pp. 57-61.


1940.

* 74. Az ismeretlen Belső-Ázsia. Budapest, 360 p., 4 térk.

Horváth T., Diárium 10 U.F. 1:5(1940) pp. 110-111.

* 75. Attila hunjainak eredete: Attila és hunjai. Szerk. Németh Gyula. /Magyar Szemle Könyvei 16./ Budapest, pp. 11-30, 271-273.

* 76. Az ázsiai hunok: Attila és hunjai, pp. 31-59, 273-277.


1941.

* 77. A kínai-átírásos barbár nyelvi glosszák kérdése, NyK

51, pp. 174-207.

* 78. A magyar-mongol nyelvhasonlítás történetéhez, MNy 37, pp. 336-338.

* 79. Gyomor, MNy 37, pp. 344-345.


1942.

* 80. Türkçede uzun vokallar, Türkiyat Mecmuasï 7-8, pp. 82-

94.

* 81. A 'phags-pa írásos nyelvemlékek: Emlékkönyv Melich János hetvenedik születésnapjára, Budapest pp. 222- 237.

* 82. Alexander Kőrösi Csoma, Ungarn 1942, pp. 535-543.

* 83. A kaukázusi magyarság, Magyar Szemle 43, pp. 302-310.

* 84. Kőrösi Csoma Sándor emlékezete, Kőrösi Csoma Archivum 3, pp. 111-118.


1943.

* 85. A magyarság őstörténete. Szerk. Ligeti Lajos. Budapest, pp. 5-8.

Vincze L., Magyar Csillag 3:16(1943) pp. 242-243.

* 86. Az uráli magyar őshaza: A magyarság őstörténete, pp. 36-70.

* 87. A magyar őstörténet írásos forrásai. Kínai források: A magyarság őstörténete, pp. 258-262.

* 88. A magyar őstörténet írásos forrásai. Belső-ázsiai források: A magyarság őstörténete, pp. 263-265.


1944.

* 89. Catalogue du Kanjur mongol imprimé. Vol. 1. Catalogue /Bibliotheca Orientalis Hungarica 3./ Budapest, 1942-44, 4, 348 p.


1946.

* 90. Bilinmeyen Iç-Asya. /Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Cografya Fakültesi Yayïnlarï 52., Hungaroloji Enstitüsü 2./ Istanbul 1946. 362 p.

* 91. A török szókészlet története és török jövevényszavaink. (Gyöngy.), MNy 42, pp. 1-17.


1947.

* 92. Boszorkány, MNy 43, pp. 10-17.

* 93. Ad Lectorem: Analecta Orientalia memoriae Alexandri Csoma de Kőrös dicata. /Bibliotheca Orientalis Hungarica 5./ Budapest, 1942-47, pp. 3-5.

* 94. Epilogus: Analecta Orientalia memoriae Alexandri Csoma de Kőrös dicata. p. 223.


1948.

* 95. Le Subhasitaratnanidhi mongol, un document du moyen mongol. Partie 1ere. Le manuscrit tibéto-mongol en reproduction phototypique, avec une introduction. /Bibliotheca Orientalis Hungarica 6./ Budapest, XIII, 124 p.

* 96. Egy XII. századi mandzsu-tungúz írás. A 'kis'zsürcsi írás értelmezése, Értekezések a Nyelv- és Széptudományi Osztály köréből 26:9, 43 p.

* 97. Gyarmathi Sámuel és a nyelvhasonlítás, MNy 44, pp. 127-128.


1949.

* 98. Egy karluk törzs neve kínai átírásban, MNy 45, pp. 168- 170.

* 99. L'étymologie mongole du slave chorogy 'drapeau': Etudes Slaves et Roumaines 2, Budapest, pp. 45-56.

* 100. Hiung-nu'larïn dili, Türk Dili Belleten, seri 3. sayï 12-13, pp. 102-105.

101. Le chinois en écriture 'phags-pa: Actes du XXIe Congrès l lnternational des Orientalistes, Paris, p. 262.


1950.

* 102. Mots de civilisation de Haute Asie en transcription chinoise, Acta Orientalia Hungarica 1, pp. 141-185.


Go to the Oriental Collection HomePage .