Konferenciák

KONFERENCIÁK


Magyar Tudományos Akadémia: Honfoglalás emlékülés.

MTA Székház, Díszterem (Bp. V., Roosevelt tér 9. 1. em.)

1996. május 7. 10 óra

Megnyitó: Kosáry Domokos

- Györffy György - Zólyomi Bálint: A Kárpát-medence és Etelköz képe egy évezred$ ezelőtt.

- Bóna István: A honfoglalás régészete.

Korreferátumok:

- Bálint Csanád: A kora közép-európai steppe régészete és a 9. századi magy

- Éry Kinga: A honfoglaló magyar népesség

1996. május 7. 14 óra

- Róna-Tas András: A honfoglalás előzményei.

- Benkő Loránd: Nyelvünk vallomásai a honfoglaló magyarságról.

Korreferátumok:

- Zimonyi István: A kazárok szerepe Kelet-Európában.

- Kiss Lajos: A honfoglalás és a letelepedeacu földrajzi nevek tükrében

- Török József: Európa egyházi földrajza a Karoling-kor végén.

1996. május 8. 10 óra

- Zlinszky János: A magyar jogrendszer kialakulásának

kezdetei.

- Kósa László: A magyar műveltség kezdetei:a rekonstrukció módszerei és lehetőségei.

Korreferátumok:

- Kristó Gyula: A honfoglalás a középkori történeti hagyományokban.

Vikár László: Zenei rokonságunk a helyszíni kutatások fényében

1996. május 8. 14 óra

- Niederhauser Emil: A honfoglalás és a millenium.

- Hofer Tamás: Néprajz és őstörténet a millenium idején.

Korreferátumok:

- Marosi Ernő: A honfoglalás a művészetben.

- Fodor István: A honfoglaláskor régészeti hagyatéka múzeumainkban.

Somfai László: Bartók és a magyar népzene.

Zárszó: Németh G. Béla