IRODALOM, NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNY


IRODALOM

költészet

epika

dráma

levél, emlékirat, napló, esszé, publicisztika

IRODALOMTÖRTÉNET

IRODALOMTUDOMÁNY

poétika

retorika

stilisztika

filológia

esztétika

NYELVÉSZET

nyelvtan

leíró nyelvtan

történeti nyelvtan

nyelvtudomány