[Back
home]

ARITMETIKA


LN: RA 2787
AU: Barts Ferenc
TI: Elemi számtan. 3. rész. A' mértékekrõl.
LOCU: Budán
PY: 1845
PRES: a magy. kir. egyetemi bet.
DATA: 38 [recte: 40] p. - 8o
MSAD: Költészettanár használatára a szegedi tanodában
POSS: Szeged, A Piarista Gimnázium Könyvtára

LN: RA 270
AU: Bolyai Farkas
TI: A' Marosvásrhelyt 1829-be nyomtatott arithmetika elejének részint röviditett, részint bõvitett, általán jobbitott, 's tisztálttabb kiadása. A' szerzõ altal.
LOCU: Marosvásárhelyt
PY: 1843
PRES: ev. ref. kollégyom' bet., Felsõ-Visti Kali Simon
DATA: XLIV, 386 p., [2] t. - 8o
MSAD: Somody mp. 876
MSAD: Marosvásárhelyi Reform. Fõtanoda könyvtára (pecsét)
POSS: Somody
POSS: Marosvásárhely, Református Fõtanoda Könyvtára

LN: RA 2009
TI: Institutiones arithmeticae in usum gymnasiorum, et scholarum grammaticarum per regnum Hungariae, et provincias eidem adnexas. Pars I.
LOCU: [Buda] Budae
PY: 1797
PRES: typ. regiae universitatis
DATA: 136 p. - 8o
POSS: Szeged, A Piarista Rendház Könyvtára

LN: RA 2009/b-c
TI: Institutiones arithmeticae in usum gymnasiorum, et scholarum grammaticarum per regnum Hungariae, et provincias eidem adnexas. Pars II-III.
LOCU: [Buda] Budae
PY: 1798
PRES: typ. regiae universitatis
DATA: 102; 55 p. - 8o
POSS: Szeged, A Piarista Rendház Könyvtára

LN: RA 1974
AU: L'Hospital, Guillaume
TI: Calculi infinitesimalis pars I, seu calculus differentialis, expositus analysi infinite parvorum d. marchionis Hospitalii, ex editione Parisiana anni MDCCXVI in Latinum conversa a C. S. S. J. (- Pars II. De calculo integrali).
LOCU: [Bécs] Vindobonae
PY: 1764
PRES: Joannes Thomas Trattner
DATA: [16], 216, [1], 240, [6] p., X t. - 4o
MSAD: Post fata P. Adolphi Gegõ Bibl. Szegediensis Schol. Piar. 1814
POSS: Szeged, A Piarista Rendház Könyvtára
POSS: Gegõ, Adolphus

LN: RA 486
AU: Lucas a S. Edmundo
TI: Arithmeticus practicus, utilitate publicae oblatus.
LOCU: [Nagyszombat] Tyrnaviae
PY: 1697
PRES: typ. academicis, Joannes Andreas Hoermann
DATA: [10], 346, [2] p. - 8o
NB: Hiányzik: A3, E1, E8
ID: RMK II 1899
ID: Régi magyar nyomtatványok 377
MSAD: OSzK, Átengedett fölöspéldány (pecsét)
MSAD: A nagykanizsai kegyesrendi könyvtáré
MSAD: Domus Veszprimiensis Scholar. Piar. 1735
POSS: Budapest, Országos Széchényi Könyvtár
POSS: Nagykanizsa, A Piarista Rendház Könyvtára
POSS: Veszprém, A Piarista Rendház Könyvtára

LN: RA 2773
AU: Nagy Károly
TI: A' kis számító. Magyar gyermek' kézikönyve. 2. nyomtatás.
LOCU: Bécs
PY: 1837
PRES: Rohrmann és Schweigerd udvari könyvárosoknál
DATA: [6] 320 p. - 8o
MSAD: Czech Józsefnek ajándékúl M. Platthy (19. sz.)
POSS: Czeh József
POSS: Platthy, M.

LN: ANT 47
AU: Spenlin, Gassus
TI: Arithmetica Künstlicher Rechnung, lustiger Exempeln, mancherlay schöner Regeln auff Linien vnd Ziffern, vormaln nye gesehen. Durch Gassum Spaenlin Rechenmayster inn Vlm, zutrucken beschriben.
LOCU: Augspurg
PY: 1556
PRES: Hans Gegler
DATA: [14], CCCLXV, [188] p. - 8o
ID: Dokoupil 7.185.730.

Go to the Special Collections HomePage .