Szerzetesrendek a kora újkori Magyarországon

2000/2001. I. évf. II. félév

 

kötelező irodalom

ferencesek

domonkosok

bencések

ciszterciek

premontreiek

pálosok

egyéb rendek

piaristák

karthauzi rend

ágostonrendiek

Tarnai 1984.

jezsuiták

a szerzetesrendek regulái

iskolai színjátszás

Szeged, 2000. szeptember

 

Zvara Edina