szervezetei * története
kutatási irányok, kutatási eredmények
munkatársak
* intézményes kapcsolatok
felvételi információk
képzésformák: informatikus * régi könyves
szakdolgozatok

Szegedi Tudományegyetem

Tanulmányi Osztály:
Oláhné Jakus Zsuzsanna
Tel: 36-62-544-364

Tanszéki felvilágosítás: Sinkóné Dr. Somogyi Zsuzsa
Tel.: 36-62-474-255 / 13

a képzés felelőse:

tanszékvezetők: