Bevezetés : Apafi Mihály művelődéspolitikája
A sárospatak-gyulafehérvári kollégium a XVII-XVIII. században

Ifj. Buzinkai Mihály könyveinek lajstroma 1688-ból a tételek feloldása
Összefoglalás
Felhasznált irodalom