szervezetei * története
kutatási irányok, kutatási eredmények
munkatársak
* intézményes kapcsolatok
felvételi információk
képzésformák: informatikus * régi könyves
szakdolgozatok

 

Szakdolgozatok

Szerző

A dolgozat címe

Témavezetô neve

Év

Békési Ilona

A TextLib integrált könyvtári rendszer tartalmi feltáró és visszakereső lehetőségei

Bakonyi Géza

1999

Farkas Márta

A csongrádi Síp Utcai Általános Iskola könyvtárának állományelemzése

Mader Béla

1999

Góczán Andrea

A multimédia, a CD-ROM és az elektronikus kiállítás

Kokas Károly

1999

Hollanda Andrea

Benedek Elek: virtuális kiállítás

Kokas Károly

1999

Kálmán Eszter

A számítógépes adatbázisok és az Internet használata a jogi szaktájékoztatás területén

Pajor Enikő

1999

Kaposi Józsefné

Az APILIT adatbázis, mint a korszerű szakirodalmi tájékoztatás eszköze

Pajor Enikő

1999

Kapus Krisztián

A kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár informatikai innovációja

Hajdu Ágnes

1999

Károlyi Nóra

Tudományok metszéspontján. A magyar esküvői meghívók néprajza a világhálón

Sándor Ákos

1999

Kis Ildikó

Reneszánsz zene az Interneten

Pajor Enikő

1999

Kiss Márta

Beatrix királyné és az Internet

Bakonyi Géza

1999

Kissné Nyíri Gizella

A JATE Közgazdasági Tanszékcsoport nyitóoldala az Interneten

Sándor Ákos

1999

Rohoska Zsuzsanna

Családfa az Interneten

Sándor Ákos

1999

Marton Éva

Üzleti információszolgáltatás Magyarországon

Pajor Enikő

1999

Nagy Mária

Az SR LIB integrált könyvtári és dokumentációs rendszer használata a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban

Bakonyi Géza

1999

Péter Emese

Bölöni Farkas Sándor: virtuális kiállítás

Kokas Károly

1999

Pethes Gizella

Paradigmaváltás a tudományos publikációk könyvtári szolgáltatásának területén

Bakonyi Géza

1999

Radnótyné Nagy Gizella

Zenélő lapok: pagine musicale

Bakonyi Géza

1999

Rezi Éva

Az Országos Széchényi Könyvtár kötelespéldány szolgálat honlapjának elkészítése

Sándor Ákos

1999

Simon Melinda

Intézményi könyvtárak Magyarországon 15261730: jegyzékszerű források. Protestáns könyvtárak

Monok István

1999

Szabó Csilla

Címleírási és egységesítési problémák a MARC katalogizálási moduljának használata során

Mader Béla

1999

Szabó Lenke, G.

A Hódmezővásárhelyi Elektronikus Könyvtár kialakítása

Bakonyi Géza

1999

Szalai Mónika

Ernest Hemingway 18991999: szépirodalmi szövegek digitalizálása

Bakonyi Géza

1999

Szatmári Nóra:

Az átmenetek kora: Iskolai könyvtár a "tantervi forradalom" tükrében

Sándor Ákos

1999

Szendrei Júlia Zsuzsa

Könyvtörténeti tanulmányok digitalizálása

Sándor Ákos

1999

Szenészi Katalin

Környezeti Nevelés Báziskönyvtár

Hajdu Ágnes

1999

Szöllősyné Tóth Ida

A könyv, könyvtárhasználat tanítása az általános iskolában

Bakonyi Géza

1999

Tímár Edit

A "hangos" weboldal. Virtuális kiállítás Márai Sándorról

Sándor Ákos

1999

Tompa Zsoltné Székely Zsófia

Osztott/közös katalogizálás a Soproni Egyetem Központi Könyvtárában

Bakonyi Géza

1999

Tóth Imre

A TextLib integrált könyvtári rendszer olvasószolgálati modulja

Bakonyi Géza

1999

Tóth János

Egy mai magyar író honlapja: Darvasi László a Világhálón (Adalék a Magyar Elektronikus Könyvtárhoz)

Sándor Ákos

1999

Török Beáta

A Szegedi Hittudományi Főiskola nyitóoldala az Interneten

Sándor Ákos

1999

Trautmann Györgyné

CD-ROM a könyvtárban

Kokas Károly

1999

Ughy Bettina

A Radioaktivitás Magyar Kutatói

Bakonyi Géza

1999

Vaitz Erika

Integrált könyvtári rendszerek: A kölcsönzési modul. Számítógépes kölcsönzés bevezetésének tapasztalatai a József Attila Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában

Bakonyi Géza

1999

Varga István

Híressé vált nagykőrösiek

Bakonyi Géza

1999

Vincze Annamária

Az AOLPRESS és ami mögötte van: Használati útmutató az AOLPRESS 2.0 verziójához

Sándor Ákos

1999

Zvara Edina

A ferences rend könyves műveltsége a 16-17. századi Magyarországon

Monok István

1999

Zsirainé Kulcsár Mária

A Zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár Módszertani Csoportja az Interneten: Honlap szerkesztéstől a szolgáltatásokig

Bakonyi Géza

1999

Baka Tibor

Könyvtárosok szerepe a vállalati intranet szervezésében.

Bakonyi Géza

2000

Barócsi Edit Ditta

A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat weblapja

Kokas Károly

2000

Csontos Mária

Szakirodalmi tájékoztatási lehetőségek a távközlés és határterületeiről

Pajor Enikő

2000

Erdélyi Csilla

A kisteleki Városi Könyvtár honlapja

Sándor Ákos

2000

Fáy Róbert

Kincs – ami ... van! : Adalékok a XIX. század tankönyvtörténetéhez

Monok István

2000

Fodor Ágnes

Percepció

Sándor Ákos

2000

Gulyás Angelika

A magyar gyermekirodalom kialalkulása és fejlődése a 19. század végéig

Monok István

2000

Hegyi Ádám

A mezőtúri református gimnázium könyvtára a XVIII. században

Sándor Ákos

2000

Jaksa Helga

Aprónyomtatványok feldolgozási problémái

Monok István

2000

Kovács Beáta Mariann

John Ronald Reuel Tolkien honlapjának elkészítése

Sándor Ákos

2000

Kovács Boglárka

André Kertész

Sándor Ákos

2000

Küsmődi Attila

Regionális Katolikus Internet Központ

Burgermeister Zsolt

2000

Magyar Tibor

Könyvtár Internet honlapjának (Weblap) elkészítése

Sándor Ákos

2000

Majorné Bodor Katalin

"A holdban lakó cicölle": Érsekcsanád hiedelemvilága: htmlL–dokumentum

Pajor Enikő

2000

Majoros Júlia

Középiskolák az Interneten

Kokas Károly

2000

Mihalik Laura

A VRML nyelv

Sándor Ákos

2000

Nagy Enikő

Magyarország történelme az Interneten

Aranyi Zoltán

2000

Nagy Katalin

Számítógép-hálózatok és a TCP/IP protokoll

Sándor Ákos

2000

Németh Rita

Izrael World Wide Web–en való megjelenítése

Sándor Ákos

2000

Ördögné Gyurkó Katalin

A gyöngyösi ferences könyvtár

Monok István

2000

Őry Éva

Tevan Andor, az utolsó Elzevir (A XX. század magyar könyvművészet mestere)

Varga András

2000

Pataki Ágnes

Weblapkészítés

Sándor Ákos

2000

Pető Judit

Táplálkozáskultúra a XVI–XVII. századi Magyarországon régi szakácskönyveink alapján

Simon Melinda

2000

Puskásné Szűcs Ildikó

Információs technológiák a szentesi városi könyvtár közhasznú társaságban

Barátné Hajdu Ágnes

2000

Rácz Orsolya

Alkímia a XV–XVII. századi Kárpát–medence kultúrájában

Monok István

2000

Rideg Lászlóné

A Kossuth Kiadó Rt. CD–ROM kiadása

Kokas Károly

2000

Sándor Ákos

Tárgyszavak és ETO számok egységesítése a VOCAL adatbázisban

Bakonyi Géza

2000

Simonné Retkes Edit

A multimédia

Simon Melinda

2000

Strasszer Mihályné Czizmadia Valéria

A Budapesti Műszaki Főiskola Könyvtárának honlapja

Kokas Károly

2000

Szarkáné Gyerjék Judit

A Dugonics András Piarista Gimnázium könyvtárának webes visszakereső felülete

Sándor Ákos

2000

Szederkényi Csabáné

A dorogi Arany János Városi Könyvtár CD–ROM állományának bemutatása

Pajor Enikő

2000

Szénási Edit

Németh László Városi Könyvtár régi könyves internetes katalógusa

Pajor Enikő

2000

Tabajdi Teodóra

A Szilády Áron Református Gimnázium régi könyveinek katalógusa

Monok István

2000

Tokajiné Demes Katalin

Honfoglalás az interneten

Sándor Ákos

2000

Tóth Judit

A multimédia és az internet használata a matematika oktatásában

Sándor Ákos

2000

Uhrin Katalin

A békéscsabai színészet története 1879–1912. című honlap domumentációja

Barátné Hajdu Ágnes

2000

Unyatinszky Krisztina

Egy hagyományos dokumentum átalakítása htmlL formátumra

Csúri Péter

2000

Zombory Piroska

Multimédiás CD–ROMok elterjedése: szerepük a csepeli ÁMK Könyvtárában

Pajor Enikő

2000