Nappali régikönyves hálóterv

A nappali képzés hálóterve

  tantárgy oktató  
I.
II.
III.
IV.
V.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
alapképzés Mûvelõdés- és könyvtártörténet Monok István, Baricz Zsolt k 2 2 2 2 2          
z           2
Dokumentumleírás F. Török Katalin gyj 2 2 1     *        
Számítógépes dokumentumleírás F. Török Katalin gyj       2 2 2*        
Osztályozás B. Hajdu Ágnes k 2         *        
gyj   2 1 1
Könyvtártan, dokumentumismeret P. Hanesz Andrea k 2         *        
gyj   2 2 2
Olvasásszociológia Baricz Zsolt k     2 1            
Tájékoztatás Pajor Enikõ gyj         2 2        
Kommunikáció és könyvtári informatika

Kokas Károly, B. Hajdu Ágnes

k     2 2 2 2*        

Számítógépes alapismeretek
Számítógépes alapismeretek

Simon Melinda, Hegyi Ádám gyj 2 2                
Kötelezõ speciálkollégium Kokas Károly, meghívott ea. k 2 2 2 2 2 2        
Könyvtári informatika   gyj             2 2* 2  
Szakdolgozat   gyj                   2
Könyvtári gyakorlat         100           150
régi könyves könyvtáros képzés Az európai szellemi áramlatok tört   k             1 1* 1 1
A Mo-i szellemi áramlatok tört   k             1 1* 1 1
A kéziratos könyv   k             1      
Az európai olvasás története   k               1    
Az európai könyvkiadás és kereskedelem története   k                 1  
Az európai könyvtárak története   k                   1
A Mo-i könyvkiad. és keresk. tört.   k             1 1    
gyj     1 1
A Mo-i kvtárak és az olvasás tört.   k                 1 1
gyj 1 1    
Latin nyelv Keveházi Katalin gyj             2 2 2 2
Paleográfia (latin) Lázár István gyj             1 1    
Paleográfia (magyar) Font Zsuzsa gyj                 1  
Paleográfia (német) Ötvös Péter gyj                   1
A régi könyvek feldolgozása Keveházi Katalin, Varga András gyj             2 2 2 2
Régi könyves tájékoztatási eszközök Zvara Edina gyj             1 1 1 1

gyj: gyakorlati jegy / k: kollokvium / aí: aláírás / z: záróvizsga / *: szigorlat anyaga (6. és 8. félév végén)