Kurzusleírások*:

tantárgyi tematika
kötelezõ, ajánlott irodalom

 

Alapképzés
tantárgy
oktató
csoport
Művelődés- és könyvtártörténet I. Monok István N - 1. félév
Művelődés és könyvtártörténet II. Monok István N - 2. félév
Művelődés- és könyvtártörténet (Szerzetesrendek a kora újkori Magyarországon) Zvara Edina N - 3-4. félév
Dokumentumleírás Forrásné dr. Török Katalin N - 1. félév
Osztályozás B. Hajdu Ágnes N - 1. félév
Könyvtártan, dokumentumismeret P. Hanesz Andrea N - 1. félév
Számítógépes alapismeretek
Számítógépes alapismeretek
Hegyi Ádám
Simon Melinda
N - 1. félév
Régi könyves specializáció
Az európai olvasás története Monok István N - 8. félév
A magyarországi olvasás története N - 8. félév
Az európai szellemi áramlatok története I. N - 7-8-9-10. félév
Az európai szellemi áramlatok története II. N - 7-8-9-10. félév
Magyarországi nyomdászattörténet Varga András N - 7-8. félév
Régi könyvek címleírása,
tárgyszavazása
Varga András, Keveházi Katalin N - 7-8-9-10. félév

*a táblázat nem tartalmazza a hálótervben elõírt összes tantárgyat