szervezetei * története
kutatási irányok, kutatási eredmények
munkatársak
* intézményes kapcsolatok
felvételi információk
képzésformák: informatikus * régi könyves
szakdolgozatok

A könyvtáros-képzésben résztvevõ munkatársak

 • Monok István
  (1956), CSc., főiskolai tanár, 1989-1993 mellékállásban, 1993-tól főállásban; 1989-1999 között tanszékvezetõ, a Művelődéstörténeti Intézet igazgatója
 • Bakonyi Géza,
  CSc., c. főiskolai tanár, JATE Központi Könyvtár, 1993-tól oktató, az egyetemi képzés felelõse 1999-tõl
 • Barátné Hajdu Ágnes
  (1956), PhD., főiskolai tanár; a fõiskolai tanszék vezetõje 1999-tõl
 • a fõiskolai Tanszék főállású oktatói

 • Baricz Zsolt
  (1946), Dr. Univ., főiskolai adjunktus, 1990-től
 • Pajor Enikő
  (1956), Dr. Univ., főiskolai docens
 • Patkósné Hanesz Andrea
  tanársegéd, 1999-től
 • a fõiskolai Tanszék előadói
 • Tószenberger Györgyi
  1989-1990 (félállásban)
 • Sinkóné Dr. Somogyi Zsuzsa 1990-től (félállásban)
 • a fõiskolai Tanszék könyvtárosai
 • Sinkóné Dr. Somogyi Zsuzsa 1990-1996 (félállásban)
 • Simon Melinda 1996-1998
 • Zvara Edina 1998-tól
 • Dányi Hajnalka 2000-tõl

 • állandó külső előadók
 • Aranyi Zoltán,
  JATE Központi Könyvtár, 1993-tól, könyvtári informatika
 • Aszalós Károly,
  Dr. Univ., JATE Központi Könyvtár, 1997-től, gyakorlatvezető
 • Burgermeister Zsolt
  Somogyi-könyvtár, 1996-tól, könyvtári informatika
 • Forrás Lászlóné,
  Dr. Univ., JATE ÁJTK Könyvtára, 1990-től, dokumentumleírás
 • Hajdu Géza
  Dr. Univ., 1989-től, könyvtártan
 • Katona Imréné
  JGYTF Könyvtári Központ, 1989-től gyakorlatvezető
 • Keveházi Katalin
  Dr. Univ., JATE Központi Könyvtár, 1990-től, latin nyelv, régi könyvek feldolgozása
 • Kokas Károly,
  Dr. Univ., JATE Központi Könyvtár, 1990-től, könyvtári informatika
 • Mader Béla,
  Dr. Univ., JATE Központi Könyvtár, 1993-tól, könyvtárvezetés
 • Mader Béláné
  Dr. Univ., JATE Központi Könyvtár, 1997-től, gyakorlatvezető
 • Simon Melinda
  JATE, egyetemi tanársegéd, informatika
 • Marton János
  CSc., MTA Biológiai Központ, majd SZOTE Központi Könyvtár, 1989-től, tudománymetria
 • Sándor Ákos,
  JATE Központi Könyvtár, 1995-től, könyvtári informatika
 • Varga András,
  Dr. Univ., JATE Központi Könyvtár, 1989-től, nyomdászattörténet, régi könyvek feldolgozása
 • Zvara Edina
  PhD-ösztöndíjas, SZTE BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
  1995-től, könyvtörténeti tájékoztatás