Kurzusleírások
Művelődéstörténet (15–18. századból)
Az európai szellemi áramlatok története II.

irodalom - tematika

kurzuskód: R – 1.4.
kreditérték: 2
választható
é
rvényes beiratkozás: A–1.1. és A–1.2. után

A kurzus ajánlott irodalma

A kurzus részletes tematikája