Kurzusleírások
Művelődéstörténet (15–18. századból)
Az európai szellemi áramlatok története I.

irodalom - tematika

(kurzuskód: R – 1.1.
kreditérték: 2
választható
é
rvényes beiratkozás. A–1.1. és A–1.2. után

A kurzus ajánlott irodalma

A kurzus részletes tematikája