szervezetei * története
kutatási irányok, kutatási eredmények
munkatársak
* intézményes kapcsolatok
felvételi információk
képzésformák: informatikus * régi könyves
szakdolgozatok

 

Felvételi követelmények a SZTE BTK könyvtár szakára (B major 5 éves képzés)

A SZTE BTK-n nappali tagozatra felvételizõk az írásbeli vizsgán a magyar írásbeli tételsort írják.

A szóbeli vizsga a nappali tagozaton valamely meghatározott mûvelõdéstörténeti témakör szabatos kifejtése illetve beszélgetés, amely az érdeklõdési kört, az általános tájékozottságot és az olvasottságot érinti. A vizsgán elvárt ismeretek általában nem haladják meg a középiskolában, fõleg az irodalomtörténet illetve részben a számítástechnika foglalkozáson tanultakat. A hallgatóknak a felvételi vizsgán jelezniük kell, hogy feltehetõen melyik speciális képzést választják a hatodik szemeszter végén tett szigorlat után (könyvtári informatikus, régi könyves).

A képzés csak más szakkal párosítva vehetõ fel. Az idõtartam 5 év. A 3. év után a képzés specializálódik: 1 év fõiskolai képzés után fõiskolai diploma; 2 év régi könyves egyetemi könyvtáros diploma; 2 év könyvtári informatikus egyetemi diploma.

Kötelezõ irodalom szóbeli vizsgára:

Ajánlott irodalom a szóbeli vizsgára: