Segédletek

Régi könyvek címleírásához használt mezők a Corvina rendszerben

 

Mező / almező
ism. *

mező szám

indiká- torok **

mező funkciója

példa

szabályok

M: NI
$a: NI

040

# #

katalogizáló forrás

$aSz1

$aa katalogizálást végző intézmény kódja

M: NI
$abf: NI

041

X X

nyelvi kód

1. $alatger$bgereng

2. $ahun$flat

 1. $a: többnyelvű művek szövegeinek nyelve /$b: érdemleges absztraktok nyelve
 2. fordított műveknél: $a: hun / $f: eredeti nyelv

M: NI
$abd: NI
$c: I

100

0 #
1
2
3

személynév, főtétel

$aLuther, Martin

$aPius$c(pápa)$bII.

$aÁgoston$cSzent

$aszerző neve egységesített névalakban$bnévhez (funkcióhoz) kapcsolódó számelemek (uralkodási évszám)$crang, foglalkozás: (Magyarország : király)$céletrajzi dátumok

dátumokat csak abban az esetben tüntetünk fel, ha több, ugyanolyan nevű szerzőt kell megkülönböztetni

($d -be megy a dátum)

indikátorok:

 • 0 keresztnév
 • 1 családnév (egy elemű), keresztnév
 • 2 családnév (több elemű), keresztnév
 • 3 családi név (Rákóczi-család)

M: NI
$al: NI
$p: I

130

0 #
1
2
3
4
5
6
7
8
9

egységesített első cím, főtétel
(nincs szerző)

$aBiblia$pZsoltárok $l(latin)

$aegységesített cím$p a fejezet v. szakasz neve(címe)$l(a mű nyelve)eredetileg más nyelvek írt, fordított művek

 1. olyan művek, amelyek könnyebb visszakereshetőségét biztosítja egy - akár a könyvtáros által - egységesített cím (pl. $aBiblia$pZsoltárok$lmagyar ; $Concilium Tridentinum, Index librorum prohibitorum/acta/)
 2. ha a címlap helyesírása jelentősen eltér a szokásostól: Avrei serones - Aurei sermones

indikátorok:

 • 0-9 , a nem besorolandó karakterek száma

M: NI
$al: NI

240

X 0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9

egységesített első cím, főtétel
(van szerző)

$aGierusalemme liberata $l(magyar)

ld. a 130-as mező szabályait!

indikátorok:

 • 0-9 , a nem besorolandó karakterek száma

M: NI
$abc: NI

245

0 0
1 1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9

főcím

$aThesauros tes ellenikos glosses =$bThesaurus linguae Gaecae /$cab Henrico Stephano constructus

$acím :/=$bal/párhuzamos cím /$cszertőségi adatok ; cím egyéb részei

- a mű címe, betűhíven (ld. az ISBD/A idevonatkozó szabályait)

- több mű együttes kiadása esetén (nem kolligátumoknál!!) ezek közül csak a címlapon feltüntette(ke)t jelezzük, a többi a 730/740-es mezőbe kerül

- a címlapon nem szereplő, de itt feltüntetett adatokat a forrástól függetlenül szögletes zárójelbe tesszük

- háromnál több szerző esetén csak az elsőt írjuk le, "et al." kiegészítéssel

- kolligátum összegző rekordjában a cím: Kolligátum RA 1234-36

indikátorok:

 • első:
  0 , ha a cím főtétel (nincs szerző)
  1 , ha a cím melléktétel (van szerző)
 • második: 0-9 , a nem besorolandó karakterek száma

M: I
$a: NI

246

0 0
1 1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8

variáns cím

05 $aJoh. Jac. Hofmanni Lexicon universale

indikátorok:

 • első: ld. 245-ös mező
 • második:
  0, ha a cím azon része, amelyik melléktétel lesz
  1, ha párhuzamos cím
  2, ha megkülönböztető cím
  3, ha egyéb cím
  4, ha borítócím
  5, ha előzéklapcím (metszetes címoldalon feltüntetett címvariáns esetén)
  6, ha fejcím
  7, ha élőfejes cím
  8, ha gerinccím

M: NI
$ab: NI

250

# #

kiadás jelzet

$atertia editio /$baucta et recognita a Philippo Melanchthone

$a a kiadásra vonatkozó adat betűhíven, rövidítés nélkül /$bkiadás szerzője

M: NI
$abc: I
$e: NI

260

# #

megjelenési adatok

$a[Lepzig] Leibzig :$bVerlegt von Andreas Zeidlern,$c1700$e[Weimar] in Weimar :$fTypographia Universitatis

$a[kiadás helye: mai névalak] kiadás helye :$bkiadó/typográfus,$ckiadási év$e[nyomda helye: mai névalak] nyomda helye (ha eltér a kiadóétól) :$fnyomdász neve (ha nem egyezik a kiadóval)

a typográfus nevét 700-as mezőben kell egységesíteni

a kiadás évét mindig arab számmal kell írni

többkötetes műveknél az első megjelenési évszámot fel kell tüntetni

M: I
$ac: I
$b: NI

300

# #

terjedelmi adatok

$a[81], XVIII, 572, [12] p., 4 fol. :$bmetszetek ;$c12o

$aoldal/folioszám :$billusztráció ;$cméret

az oldalszámokat a teljes kiadás alapján kell leírni, a hiányokat az 500-as mezőben kell felsorolni

a fol. a számozatlan, esetleg kihajtható, általában csak egyik oldalon nyomtatott lapokra vonatkozik

a számozatlan oldalak mennyiségét aszerint adjuk meg, amilyen kötet meglévő számozása (ha van paginázott oldal, akkor oldalszámot, ha a foliók számozottak, akkor foliószámot adunk meg szögletes zárójelben)

a méretet mindig rétben adjuk meg

M: I
$av: I

490

1 #

sorozat

$a(sorozat neve ;$vsorozat száma)

indikátorok:

 • 1, ha van 800-830-as mező a rekordban (pl. ez is helyi specialitas, mert az első indikátor 0-1 lehet!)

M: I
$a5: NI

500

# #

megjegyzések

$aelőzéklapokon számos, a tartalommal kapcsolatos kéziratos bejegyzés$5Sz1, RB 1134

$aExlibris: Ex Libris XY.

MINDEN megjegyzés mezőben (5XX) használandó: $5 példányazonosításra (tulajdonos intézmény kódja, helyrajzi szám)

csak a nyomtatott, beragasztott possessori jelzés, valamint a superexlibris szövege kerül ide (a kéziratosok az 561-be)

M: I
$bcegnrt: NI

503

# #

többkötetes művek egyes köteteinek leírása

$gTomus III.,$tSupplementum ad Theologiam moralem /$rAuctore R. P. Massaeo Kresslinger. -$bSecunda editio. -$c1678. -$e123 fol. -$nKoll. 3.

$gkötetszám,$tcím /$rszerző. -$bkiadás. -$cmegjelenés. -$eterjedelem. -$nmegjegyzés.

csak olyan adatokat lehet feltüntetni ebben a mezőben, amelyek máshol nem szerepelnek

A kolligátumként kiadott többkötetes művek leírására is használható

M: I
$grt: I

505

X X

a mű tartalmának részletezése

$g134-176. p.$tTristia /$rOvidius

$gfejezet száma / oldalszám$tfejezet címe /$rszerző

a kötetben külön címlappal nem rendelkező művek részletezésére

használata opcionális

M: I
$a: NI

510

4 #

referenciák

$aRMK III. 164.

$aa kötetre való bibliográfiai hivatkozás

indikátor: 4 -- a forráson belül a pontos hely megadva (ez pl. helyi specialitás, mert az indikátor lehetne 0-4!!)

M: I
$a: NI

534

# #

eredeti kiadásra vonatkozó megjegyzés

$aeredeti kiadás adatai

 

M: I
$a5: NI

561

# #

possessor-bejegyzés

$aAd usum Matthiae Nagy Concionatoris Conventus Minorum Szegediensis$5Sz1, RB 1234

$aBibliothecae Szegediensis Scholarum Piarum 1798.

$aÁll. Polgári Isk. (pecsét)$5Sz1, RA 474

$a a szignált kéziratos possessorbejgyzés szó szerint

$5 ld. 500-as mezőnél

a possessor nevét 700-as mezőben egységesíteni kell

M: I
$a: I
$56: NI

562

# #

Kéziratos bejegyzés, betűhíven (margináliák)

$aHunc librum scripsit Augustinus Aurelius$5Sz1, RB 1234

$aez egy jó könyv$5Sz1, RC 121$6Kovács János kézírásával

$a szignálatlan kéziratos bejegyzések

$5 ld. 500-as mezőnél

$6 ha a kézírás biztosan köthető egy tulajdonoshoz pl:

M: I
$a: NI

580

# #

"kapcsolódó rekordok" megjegyzés

$aKolligátum: 3.

a kolligátum egyes darabjainak részletező rekordjában -- ilyen rekordban a 787-es mezőben a kolligátum összefoglaló címét és rekordazonosítóját kell megadni

M: I
$a: NI
$cklx: I

583

# #

a kötettel kapcsolatos események

$aRestaurálás$c19990212$kSoros-műhely.

$aA dokumentum állapotának felmérése$c1987 $lrestaurálásra kijelölve

$xXY

pl. kötés, másolás, restaurálás, perek, feldolgozás

$aaz esemény
$caz esemény ideje
$ka művelet végzője
$la művelet állapota(státusza)
$xa feldolgozó könyvtáros betűjele

M: I
$abcd5: NI

595

# #

kötés adatai

$abőr$bvaknyomásos$ccsatokkal$d16. század$5Sz1, RA 1234

$a kötés anyaga

$b kötés díszítése

$c kötés egyéb jellemzői

$d kötés ideje

$5 intézmény és példányzonosítás

használata opcionális

M: I
$ab5: NI

596

# #

állapot

$brestaurált példány

$aerősen rongált, hiányos példány

$acsonka: g ív/345-467. p. hiányzik$5Sz1, RB 1134

$a a dokumentum állapota

$b a restaurálás ténye

M: I
$a: NI
$xy: I

695

# #

"helyi tárgyszó"

$arendi irodalom$xjezsuita$y16.sz.

a régi könyveket itt tárgyszavazzuk!

M: I
$a: NI
$e: I

700

0 X
1
2
3

személynév, melléktétel

$aKalckhoven, Jost$e(typographia)

$aKalcovius, Jodocus ld. Kalckhoven, Jost

$aNagy, Matthias$e(possessor)

$aKecskemét, ferencesek könyvtára$e(possessor)

$anév$e(funkció)

indikátorok:

 • használatát ld. a 100-as mezőnél

M: I
$a: NI

710

2 X

intézmény név, melléktétel

$aKassa, Akadémiai ny.$e(typographia)

$aKecskemét, ferencesek könyvtára$e(possessor)

$avárosnév, intézmény név

indikátorok:

 • 2 - egyenes szórendû

M: I
$a: NI

730

0 X
1
2
3
4
5
6
7
8
9

egységesített cím, melléktétel

$aProphezeyungen Doctor Martin Luthers ... zusammen getragen durch Magister Georg Walthern

a kötetben külön címlappal nem jelzett, a 245-ben leírt címlapon nem szereplő művek visszakereshetővé tenni kívánt címe

indikátorok:

 • 0-9 , a nem besorolandó karakterek száma

M: I
$a: NI

780

X X

korábbi cím

 

$a korábbi cím

M: I
$a: NI

785

X X

későbbi cím

 

$a későbbi cím

M: I
$abt: NI
$w: I

787

0 X

"rekordkapcso-
latok"

1.$aOvidius$tTristia$wbibJAT0033445566

2.$tKolligátum RA1432 - RA1343

$wbibJAT0033445566

1.$aszerző$tcím$wrekordazonosító

a kolligátum összefoglaló rekordjában: az egyes művek felsorolása

2.$tkolligátum összefoglaló címe$wrekordazonosító

a kolligátumban lévő egyes köteteket részletező rekordokban: az összefoglaló rekord címe és azonosítója

indikátor: 0 -- a mező tartalma megjelenik (ez pl. helyi specialitás, mert az indikátor lehetne 0-1!!)

használata opcionális

M: I
$a: NI

830

# 0
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9

sorozat egységes neve

$asorozat neve

indikátorok:

 • 0-9 , a nem besorolandó karakterek száma

M: I
$altvz: NI

949

# #

állományadatok

$aRA 1234$lJ/RK$tkh$v1.$zvonalkód

$ajelzet$llelőhely$tkölcsönzési kód$vkötet sorszáma$zvonalkód

annyiszor ismétlődik, ahány példány a műből van, ill. ahány kötetes a mű

a csak egy-egy egy-egy példányra jellemző adatok (possessorbejegyzés [561], hiányok [596]) mellett zárójelben feltüntetjük a példány helyrajzi számát

* (Az oszlopban szereplő rövidítések:)

** (Az oszlopban szereplő rövidítések:)

Forrás a VOCAL USMARC szabvány használatáról: http://vocal.lib.klte.hu/marc/USMARCbib.html