A képzés célja

Az egyetemi képzés alapvetõ célja olyan könyvtárosok kibocsátása, akik alapképzésüknek megfelelõen bármilyen gyûjtõkörû könyvtárban be tudják tölteni a könyvtárosi munkakört. Az elmúlt években azonban egyre több nagykönyvtárban, és kisebb - egyházi, iskolai, múzeumi - gyûjteményben kezdtek hozzá a meglévõ, ám feldolgozatlansága miatt sokszor nem, vagy nehezen használható, régi könyvekbõl álló gyûjteményrészek feldolgozásához. Az e feladatot ellátni tudó, speciális ismeretekkel és jártasságokkal bíró szakemberek képzésének felvállalása magától értetõdõnek tûnt azon az egyetemen, ahol a régi magyar irodalom , mûvelõdés-, könyvtár-, olvasás- és olvasmánytörténet kutatásának és oktatásának már kialakult mûhelyei vannak.

A hálótervet úgy alakítottuk ki, hogy a hallgatók már az ún. alapképzés éveiben elmélyíthessék és kiszélesíthessék mûvelõdéstörténeti ismereteiket. Ezek alapozzák meg nyomdászat-, könyvkiadás-, eszme- és olvasástörténeti kurzusokat. Az elméleti tárgyak mellett sor kerül természetesen a régi könyvek feldolgozásához szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítására: a régi könyvek feldolgozásával kapcsolatos speciális ismeretek elméletben, de fõként gyakorlatban való megszerzésére, a feldolgozás során használható kézikönyvek, internetes adatbázisok, irodalom használatálatának elsajátítására csakúgy, mint alapfokú latin nyelvi és paleográfiai jártasság megszerzésére.