Borián György:
Jer: nézd a Balatont..."
A GREEN Vízminõség-vizsgálati kézikönyv adaptációja
 
ELSÕ KÖTET
Környezetvédelmi oktatóprogram iskolák, társadalmi szervezetek számára
*
Mark K. Mitchell, M.S.
William B. Stapp, Ph. D.
Társszerzõk:
Anne Beebe
Jim Bull
Sally Cole-Misch
Mare Cromwell
Thomas Ellis
Lisa LaRocque
Gail Luera
Margaret Pennock
Jennifer Punteney
Kristi Rosema
Arjen Wals
Clancy Wolf
 

Copyright 1992 Mark K. Mitchell and

William B. Stapp

All rights reserved.

A könyv szerzõi jogvédelem alatt áll. A könyvet vagy annak valamely részét soksorosítani a szerzõk elõzetes engedélye nélkül nem szabad.

A fordítás a hatodik kiadás, hetedik utánnyomása alapján készült.
 

Fordította és szerkesztette: Borián György

Hungarian translation: Borián György, 1995
 

A magyar változatban közremûködtek a barcsi Dráva-Völgye Középiskola tanárai és diákjai, valamint a Merck kft.:

Mérési eljárások (3. fejezet): Nagy Zoltán

Dr. Matus Ilona és Szántó Katalin (Merck kft)

Biológiai vízminõsítés (6. fejezet): Hartner Anna, Vér Annamária, Csécs Ákos

Esettanulmányok (7. fejezet) :

1. Rouge folyó: Jámbor Pál

2. Rinya-patak: Pongrácz Zoltán, Vajda István és Domszky Ildikó

Munkatársak: Kocsis Ilona, Horváth Sándor és Gerlecz László
 
 

Hibátlan könyv nem létezik, és egyetlen tankönyv sem lehet teljesen naprakész. Bár a szerzõk és a magyar változat munkatársai mindent elkövettek a nyomdába küldés pillanatáig a hibák elkerülése érdekében, örömmel vesznek minden hibaigazítást vagy hasznos javaslatot, amelynek helye lehet a következõ kiadásban.
 
 

Ez a kézikönyv nagyon sok, a GREEN által összefogott nemzetközi vízvizsgáló programnak az alapja. A nemzetközi hálózattal kapcsolatos további információk az alábbi címeken szerezhetõk be:

GREEN Pannónia Alapítvány

GREEN Int. Office Borián György

206 South Fifth Ave. GREEN koordinátor

Ann Arbor, MI 48104 Dráva Völgye Középiskola

USA 7570 Barcs,

Tel: 1 313 761 8142 Latinca S. u .13.

Fax: 1 313 761 4951 Tel. Fax: 82 - 462 -143
 
 

Minden érdeklõdõ bátran vegye fel a fenti címekkel a kapcsolatot.
 

Tartalom
I. kötet

Elõszó xi

1.Fejezet: Áttekintés 1 - 1

2.Fejezet: Bevezetés 2 - 1

A folyó és vízgyûjtõterülete 2 - 1

Hogyan mérjük a vízminõséget a Vízminõségi

Index használatával? 2 - 4

Mintavétel 2 - 7

Biztonsági elõírások 2 - 8

3.Fejezet: Kilenc vízminõségi jellemzõ 3 - 1

Oldott oxigén 3 - 1

Fecal Coliform 3 - 7

pH 3 - 14

Biokémiai oxigénigény (BOI) 3 - 18

Hõmérséklet 3 - 22

Összes foszfát 3 - 26

Nitrát 3 - 32

Zavarosság 3 - 37

Összes szárazanyag-tartalom 3 - 40

4.Fejezet: Az eredmények kiszámítása 4 - 1

A Vízminõségi Index kiszámításának módja 4 - 1

A grafikonok 4 - 3

A vízminõség mutató kiszámítása 4 - 12

5.Fejezet: Számítógépes telekommunikáció 5- 1

Vízminõség-vizsgálat és a számítógépes

konferencia 5 - 3

A számítógéppel kapcsolatos problémák 5 - 6

A számítógépes hálózat órán való

használatának stratégiája 5 - 8

Hogyan kezdjük? 5 - 9

6. Fejezet: Esettanulmányok 6 - 1

Bevezetõ 6 - 1

A Balaton és vízgyûjtõje 6 - 3

A Rinya-patak (esettanulmány) 6 - 9

7. Az amerikai kiadás elõszava 7 - 1

Az amerikai kiadás elõszava 7 - 1

II. kötet
(tervezett tartalom)

1. Fejezet: Biológiai vízminõsítés

A vízi indikátorszervezetek

Mintavételi módszerek

Mintavevõ eszközök és mintavétel

Vizsgálat megtervezése

Az eredmények kiértékelése különbözõ nemzetközi bioindexek alapján Mintavételi eszközök listája

Egyéb tevékenységek

2. Fejezet: Földhasználat

Szennyezõ források

A szennyezés típusai

A földhasználat problémái

Vízgazdálkodás

Oktatási tevékenységek

3. Fejezet: A nehézfémekkel kapcsolatos kísérleti projekt

Mit nevezünk nehézfémnek?

A fémek forrásai

A fémek ökológiai hatásai

A fémek hatása az egészségre

A monitorrendszer elemei

Biológiai értékelés

Akut toxikológiai kísérlet

Analitikai mérések

4. Fejezet: Esettanulmányok

A Rouge folyó

A Rinya-patak

5. Fejezet: Nemzetközi kapcsolatok

GREEN ismertetése (Föld Folyói Környezetvédelmi Oktató Hálózat)

Nemzetközi kapcsolatok

Nemzetközi csereprogramok