A GREEN környezetvédelmi oktató programja

A GREEN oktatási programja alapvetõen két részbõl áll:

"Hogyan tehetjük képessé az állampolgárokat, - elsõsorban a diákokat - arra, hogy a helyi környezetvédelmi problémák megoldásában való részvétel során kialakuljon bennük ezek globális látásmódja? Szerintünk e kérdésnek igen ígéretes megközelítése a GREEN program."

dr. Szijártó István, a Balaton Akadémia igazgatója

A diákok vízmintákat vesznek, és a biológiai vizsgálatok mellett kilenc fizikai-kémiai-bakteriológiai vízminõségi jellem-zõt vizsgálnak egységesen az egész világon. A mérési eredményekbõl egyetlen számot, a Vízminõségi Indexet képzik, amely rendkívül szemléletes képet ad a vízfolyás állapotáról a világ bármely pontján. Az egységesített módszer kiváló alkalmat teremt nemzetközi kapcsolatok kialakítására.

A vízfolyások tanulmányozása rengeteg környezetvédelmi és kultúrális ismeretet szolgáltat tágabb lakóhelyünkrõl, a vízgyûjtõrõl. A program során a diákok kapcsolatba kerülnek a vízgyûjtõn található cégekkel, intézményekkel, önkormány-zatokkal.

"A környezet védelme iránti elkötelezettség nem elég. Ezt meg is kell tanítanunk a következõ nemzedéknek. Számunkra óriási örömet jelent a programban való részvétel. A diákok számára pedig a jövõ formálásának eszköze." idézet a General Motors kiadványából

A szakemberekkel való közös gondolkodás és közös cselekvés nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a diákok maguk is megoldásokat találhassanak a tanulmányaik és kutatásaik során felmerült problémákra. Ez az együttmûködés hozzájárul ahhoz, hogy az ifjúság egy a természetet és a környezetet jobban szeretõ társadalmat építsen.