Jelentés
Szigetvár környezeti állapotának vizsgálatáról
1997. május 6-7.
Készítette:
JVM Hungary 1997
Barcs, 1997. május
Eindhoven, 1997. június
Magyar változat:
GREEN Pannónia Alapítvány
Barcs, 1997. július

JVM Hungary 1997: az Eindhoveni Mûszaki Líceum, a barcsi Dráva Völgye Középiskola, és a budapesti Than Károly Szakközépiskola tanulóiból alakult akciócsoport
 

A program megvalósulásához nyújtott segítségért a
JVM Hungary 1997 köszönetét fejezi ki:

Szigetvár városának pozitív hozzáállásához, személy szerint

Mozsgai Péter polgármester úrnak,

Paizs József úrnak, a Dél-Zselici Települések Szövetsége elnökének, a K&H Szigetvári Fiók igazgatójának,

Tóth Károly úrnak és a Sziget-Víz kft laboratórium összes dolgozójának,

Molnár Tamás úrnak, a MEFA Szigetvári Erdészete munkatársának

Horváth Ferenc úrnak, a Dráva Völgye Középiskola igazgatójának a holland és budapesti résztvevõk szívélyes vendéglátásáért,

valamint:

a Noord-Brabant tartomány Környezetvédelmi Osztályának, a levegõmintavevõ készülék rendelkezésre bocsátásáért,

a Den Haag Vízmû Vállalatnak a vízminõség-vizsgáló mûszerekért.

Külön köszönet a program magyarországi szervezéséért a GREEN Pannónia Környezeti Nevelésért Alapítványnak.

JVM Hungary 1997
 
 
 
 

A projekt története

A holland Eindhoveni Mûszaki Líceum (TLE) diákjai részt vettek a Codename Future nevû holland környezetvédelmi projektben. E program keretében a Líceum tanulói létrehoztak egy szervezetet "Fiatalok a Környezetért" névvel. (Ennek holland kezdõbetûi: JVM.) A JVM azzal az ötlettel állt elõ, hogy a magyar testvériskolák tanulóival közösen végezzenek környezetvédelmi méréseket Magyarországon. A Codename Future bírálóbizottságának tetszett az ötlet és anyagilag támogatták a magvalósulást.

A program pedagógiai célja annak a kérdésnek a megvizsgálása volt, hogy szakközépiskolai tanulók képesek-e ilyen vizsgálatot többé-kevésbé hivatalos formában nemzetközi együttmûködés keretében elvégezni.

A mérési eredmények értékelése

Természetesen a tanulókkal végzendõ vizsgálatokban mindig van bizonytalanság. Ez a projekt, mint a fentiekbõl is kiderül ráadásul csak gyakorlat volt számukra, nem vizsga. Azt a tényt, hogy az összes mérés jegyzõkönyve elkészült - azaz egyetlen csoport sem végzett eredménytelen munkát - csak külön eredménynek tartjuk.

Minthogy mind a holland, mind a magyar diákok rendkívül korszerû és fõleg automata mûszereket használtak, az eredmények egésze pontos képet ad Szigetvár városának környezeti állapotáról. Hibát elsõsorban a mérési helyek kiválasztásakor, ill. a mintavételkor követhettek el a diákok. A vízminõségi vizsgálatokat a Sziget-Víz kft laboratóriumának dolgozói végig figyelemmel követték.

Összegeve: e környezetvédelmi tanulmány eredményeit az alábbi tények figyelembe vételével lehet felhasználni:

 

A projekt értékelése

A programban résztvevõ tanárok egyöntetû következtetése az volt, hogy az alábbi feltételekkel lehetséges a tanulókkal ilyen típusú környezetvédelmi vizsgálatokat végrehajtani:

1. Az eredményes munka érdekében a szervezést a tanároknak végig felügyelni kell.

2. A tanulóknak a mérések megkezdése elõtt az összes mûszert és helyszínt alaposan ismerniük kell.

3. Ilyen szintû projektnél az alaposabb vizsgálatokhoz az általunk felhasználtnál (1 délután helyszíni bejárás, 2 nap mérések, 1.5 nap feldolgozás = kb. 20 effektív munkaóra) több idõre van szükség.

4. Ha nemzetközi programként zajlik a vizsgálat, akkor az elején több idõt kell hagyni az ismerkedésre annak érdekében, hogy a tanulók oldottabban tudjanak együtt dolgozni.
 

Jef van den Hurk, a program vezetõje, Eindhoven

Ger Merx, Eindhoven

Széman Ildikó, Budapest

Borián György, Barcs
 
JVM
Levegõminõség vizsgálat 
Szigetvár, 1997. május 6-7.

GREEN Pannónia  

Környezeti Nevelésért Alapítvány 
Bevezetés: A rendelkezésre álló mûszerek lehetõvé tették, hogy egy átlagos magyar város közlekedésbõl származó légszennyezettségét megvizsgáljuk. 

Azt vizsgáltuk, hogy van-e különbség a folyamatos forgalom és a különbözõ akadályok (gyalogos átkelõ, fekvõ rendõr) miatt lelassuló forgalom okozta szennyezõdés között. 

Cél: Megismerni a különbözõ mûszerek használatát. Szeretnénk megtanulni, hogy hogyan kell használni ezeket a bonyolult gázmonitorokat és Drger-csöveket. 
Mintavétel:  Eszköz:  Brüel & Kjaer 1032 

Drger-csövek 

A gázmonitort a járda szélén állítottuk fel  Beállítások 
20 cm-rel a felszín felett.  mintavétel  2 percenként 
A Drger-csöveket az úttesthez a lehetõ  idõtartam  30 perc 
legközelebb használtuk 70 cm-rel az úttest  hõmérséklet  25 C 
felett.  légnyomás  1013 mBar 
kompenzáció  vízpára 
 
Mintavételi helyek
szám
hely
idõpont
idõjárás
1.  Rákóczi u.  05.06. 8:30  szellõ 
2.  József A.u. fekvõ rendõr mellett  05.06. 9:10  szellõ 
3.  MOL benzinkút  05.06. 14:30  szeles 
4.  Széchenyi u.  05.07. 10:30  szellõ 
5.  Vízmû labor udvara (háttér mérés)  05.07. 11.10  szellõ 
 
Mérés Drger-csövekkel 
CO
(ppm)
CO2
(ppm)
mérés
határ
mérés
határ
1.
1
25
400
5000
2.
1.25
25
450
5000
3.
0
25
700
5000
4.
0
25
500
5000
5.
0
25
400
5000
 
Mérés a Brüel & Kjaer mûszerrel 
CO2
(ppm)
Pentán
(ppm)
NH3
(ppm)
megj.
mérés
határ
mérés
határ
mérés
határ
1.
451
5000
0.298
600
2.08
25
2.
421
5000
0.269
600
1.79
25
3.
509
5000
17.3
600
28.9
25
túllépés!
4.
440
5000
0.223
600
1.18
25
5.
430
5000
0.248
600
0.992
25
Értékelés:

Ezek az értékek csak tájékoztató jellegûek. A Drger-csövek szavatossága már lejárt, a kölcsönkapott B&K mûszerhez pedig nem nagyon értettek a diákok.

A 3. sz. mérõhelyen a benzinkútnál a magas pentán és ammónium értékek biztos nem a közúti forgalomból származtak, hanem valószínûleg a benzinkút benzingõzeibõl.
 
JVM
Zajvizsgálat 
Szigetvár, 1997. május 6-7.

GREEN Pannónia  

Környezeti Nevelésért Alapítvány 
Bevezetés: Azt vizsgáltuk, hogy 6. sz. fõútnak a nemrég elkészült Szigetvárt elkerülõ szakasza csökkentette-e a közlekedési zajt a történelmi városközpontban. 
Cél: Az elkerülõ utaknak van-e zajcsökkentõ hatása? 
Mintavétel:  Eszköz:  Rion NA-29 
A mikrofon magassága: 2m  Beállítások 
Távolság: átlagosan 3m a zajforrástól  mintavétel  1 másodpercenként 
Az egyes mérések 25 percig folytak.  a vizsgált érték  L(A)eq 
idõtartam Leq  25 perc 
mérés  automatikus 
 
Mintavételi helyek és forgalomszámlási adatok
szám 
hely
szgk
1.0(1)
tgk
1.5
busz
1.6
mkp
0.7
egység
jármû
Faktor
1.  Shell-kút 
211
41
2
2
277.1
1.000
2.  Városközpont, a 67-es út közelében 
178
12
6
4
208.4
1.33
3.  Városközpont, a Rákóczi u. közelében 
181
4
0
2
188.4
1.471
4.  6. sz. út nyugati oldalon 
192
13
4
6
222.1
1.248
5.  6. sz. út vasútállomás 
123
29
2
1
170.4
1.626
Megjegyzések:

(1) A forgalomszámlálási adatokat ezen tényezõk használatávak egységjármûvé számítottuk át

(2) Mivel a forgalomszámlálás létszámhiányában nem azonos idõben történt, így az adatokat az 1. számú számlálás adataihoz korrigáltuk.
Mérések A-szûrõvel
Korrekció * 
L5
L10
L50
L90
L95
Leq
1. 
2 dB
73.4
71
62.9
52.4
50.9
67.4
2. 
6 dB
73.3
71.2
64.4
56.7
54.7
68.4
3. 
6 dB
70.4
68.7
63.5
57.9
56.1
65.5
4. 
6 dB
76.7
74.4
67.1
58.1
55.1
72.6
5. 
5 dB
74.3
71.3
59.5
48.3
45.8
67.9
*A mért értékeket a visszaverõdés miatt korrigáltuk.
A forgalom és a visszaverõdés miatt korrigált értékek*
Korr 
Faktor
L5
L10
L50
L90
L95
Leq
1. 
2 dB
1
71.4
69
0.9
50.4
48.9
65.4
2. 
6 dB
1.33
68.5
66.4
59.6
51.9
49.9
63.6
3. 
6 dB
1.471
65.6
63.9
58.7
53.1
51.3
60.7
4. 
6 dB
1.248
71.6.
69.3
62.1
53.1
50.1
67.6
5. 
5 dB
1.626
71.4
68.4
56.6
45.4
42.9
65
* Mivel nem azonos forgalomnál mértük a zajt, ezért átszámoltuk az eredményeket. A visszaverõdést itt is figyelembe vettük.
Csak a forgalom miatt korrigált eredmények*
Faktor
L5
L10
L50
L90
L95
Leq
1. 
1
73.4
71
62.9
52.4
50.9
67.4
2. 
1.33
74.5
72.4
65.6
57.9
55.9
69.6
3. 
1.471
71.6
69.9
64.7
59.1
57.3
66.7
4. 
1.248
77.6
75.3
68.1
59.1
56.1
73.6
5. 
1.626
76.4
73.4
61.6
50.4
47.9
70.0
* Ez a táblázat a visszaverõdés figyelembe vétele nélkül az azonos forgalomra átszámolt eredményeket mutatja.

Következtetések és megjegyzések:

Az elkerülõ út csökkenti a zajt a városközpontban.
 
JVM
Talajvíz vizsgálat 
Szigetvár, 1997. május 6-7.

GREEN Pannónia  

Környezeti Nevelésért Alapítvány 
Bevezetés: A tiszta ivóvíz rendkívül fontos. Mivel Szigetváron az ivóvizet a talajvízból állítják elõ, ezért vizsgáltuk meg a minõségét.  

Azt vizsgáltuk, hogy van-e különbség a csatornázott és csatorna nélküli településrészek talajvíz minõségében. 

Cél: Megmérni és összehasonlítani a város különbözõ részein a talajvíz minõségét. 
Mintavétel:  Eszköz: 
Helyszíni vizsgálatok:  Merck SQ118  fotométer 
- oldott oxigén, pH, hõmérséklet,  Hach DR2000  fotométer 
Laborvizsgálatokhoz hûtõtáskában  Hach  vezetõképességmérõ 
tároltuk a mintákat.  oldott oxigénmérõ  készülék 
 
Mintavételi helyek
szám
hely
mélység 
1. 
szeméttelep kontroll kútja - Szigetvár külterületén  3 m 
2. 
vízmû egyik kútja - a város északi szélé  20 m 
3. 
fúrt kút - a Táncsics utcában  8 m 
 
1. minta Szeméttelep 
paraméter  eredmény  megjegyzés 
1. oldott oxigén (%) 
5.1
2. fecal coliform 
28.5
3. pH
7.82
4. KOI (mg/l) 
81
5. hõmérséklet 
11.4
6. összes foszfát (mg/l) 
-
nem sikerült a mérés 
7. nitrát (mg/l) 
3.9
8. összes szárazanyag (mg/l) 
280
9. nitrit (mg/l) 
0.9
10. szulfát (mg/l) 
7.9
11. ammónium (mg/l) 
0.6
12. vezetõképesség (S/cm) 
674
 
2. minta Vízmû 
paraméter  eredmény  megjegyzés 
1. oldott oxigén (%) 
7.5
2. fecal coliform 
-
a hígítás kicsi volt 
3. pH
7.46
4. KOI (mg/l) 
35
5. hõmérséklet 
15
6. összes foszfát (mg/l) 
-
nem sikerült a mérés 
7. nitrát (mg/l) 
5.8
8. összes szárazanyag (mg/l) 
380
9. nitrit (mg/l) 
0.24
10. szulfát (mg/l) 
32.5
11. ammónium (mg/l) 
0.5
12. vezetõképesség (S/cm) 
1030
 
3. minta Fúrt kút  Táncsics utca 
paraméter  eredmény  megjegyzés 
1. oldott oxigén (%) 
8.4
2. fecal coliform 
-
a hígítás kicsi volt 
3. pH
7.12
4. KOI (mg/l) 
61
5. hõmérséklet 
12.8
6. összes foszfát (mg/l) 
-
nem sikerült a mérés 
7. nitrát (mg/l) 
93
8. összes szárazanyag (mg/l) 
640
9. nitrit (mg/l) 
0.9
10. szulfát (mg/l) 
7.9
11. ammónium (mg/l) 
0.6
12. vezetõképesség (S/cm) 
1462
 
JVM
Az Almás-patak vizsgálata
Szigetvár, 1997. május 6-7.

GREEN Pannónia  

Környezeti Nevelésért Alapítvány 
Bevezetés: A Szigetváron keresztül haladó Almás-patak vízminõségét vizsgáltuk egy nemzetközi minõsítési rendszer segítségével. (Ld. a köv. oldalon)  

Azt vizsgáltuk, hogy milyen hatással vannak az emberi tevékenységek a vízminõségre. Ugyanis a patakba számos  

helyen folynak be különbözõ mértékben tiszított szennyvizek. 

Cél: Képet kapjunk az Almás-patak vízminõségének és az emberi tevékenységek kapcsolatáról. 
Mintavétel:  Eszköz: 
Helyszíni vizsgálatok:  Merck SQ118  fotométer 
- oldott oxigén, pH, hõmérséklet,  Hach DR2000  fotométer 
vezetõképesség  Hach  vezetõképességmérõ 
Laborvizsgálatokhoz hûtõtáskában  oldott oxigénmérõ  készülék 
tároltuk a mintákat.  Secchi-korong 
 
Mintavételi helyek
szám
hely
megjegyzés 
1. 
a termálfürdõ kifolyása felett 
2. 
a termálfürdõ kifolyása alatt 
3.
az ipari szennyvíz bevezetések felett 
4.
az ipari szennyvíz bevezetések alatt 
5.
a szennyvíztisztító felett 
6. 
a szennyvíztisztító alatt 

Az Almás-patak minõsítése

A projekt e részének indításakor el kellett döntenünk, hogy mely szabvány hollan-magyar szerint fogjuk értékelni a patakot. Végül úgy döntöttünk, hogy az aprogramban résztvevõ iskolák által ismert amerikai GREEN program által kifejlesztett Vízminõségi Indexet fogjuk használni.

A Vízminõségi Index meghatározása

A Vízminõségi Indexet a Global River Environmental Education Network (GREEN) számára megalkotó szakemberek hosszas tanulmányok után kijelöltek olyan alapvetõ vízminõségi paramétereket, amelyek jól jellemzik egy vízfolyás állapotát a világ bármely részén.

A Vízminõségi Indexhez egy vízfolyás kilenc, általában közvetlen a helyszínen mérhetõ vízminõségi jellemzõt (oldott oxigén, fecal coliform, biokémiai oxigénigény, hõszennyezés, pH, nitrát, foszfát, szárazanyag és átlátszóság) kell vizsgálni. Az egyes mérési eredmények alapján a méréshez tartozó grafikonból egy számot (Q-érték) kapunk. Az így kapott kilenc értéket a hozzájuk tartozó súlytényezõ arányában adjuk össze, és ily módon a vízfolyás minõségét jól jellemzõ - 0-tól 100-ig terjedõ - Vízminõségi Indexet (Water Quality Index) kapjuk. Ez az index nagyon szemléletes képet nyújt bármely vízfolyás állapotáról.

A Vízminõségi Index szerinti minõsítés:
 

90-100 kiváló

70-90 jó

50-70 közepes

25-50 tûrhetõ

0-25 rossz

Felbecsülhetetlen értéke a GREEN módszerének, hogy a mért eredményeket nagyon egyszerûen és szemléletesen lehet az egész világon azonos módon feldolgozni! Ezért ma már több mint 130 országban dolgoznak iskolák, oktatási intézmények és NGO-k ezen módszer alapján.
Mérési eredmények 
1. sz.
paraméter  eredmény  Q-pont 
súly
pont 
1.  oldott oxigén (%) 
62
60
0.17
10.20
2.  fecal coliform 
100
45
0.16
7.2
3.  pH 
8.11
81
0.11
8.91
4.  BOI5 (mg/l) 
12.43
28
0.11
3.08
5.  hõmérsékletkülönbség 
0
93
0.1
9.3
6.  összes foszfát (mg/l) 
0.14
99
0.1
9.9
7.  nitrát (mg/l) 
10.01
50
0.1
5
8.  zavarosság (láb) 
1.3
63
0.08
5.04
9.  összes szárazanyag (mg/l) 
276
64
0.07
4.48
Vízminõségi Index: 63.11

Minõsítés: közepes

egyéb vizsgálatok:
eredmény 
10.  KOI (mg/l)  40 
11.  vezetõképesség (S/cm)  650 
12.  ammónium (mg/l)  0.759 
 
Mérési eredmények 
2. sz.
paraméter  eredmény  Q-pont 
súly
pont 
1.  oldott oxigén (%) 
62
60
0.17
10.20
2.  fecal coliform 
2800
17
0.16
2.72
3.  pH 
8.11
81
0.11
8.91
4.  BOI5 (mg/l) 
11.88
30
0.11
3.3
5.  hõmérsékletkülönbség 
+3
80
0.1
8.0
6.  összes foszfát (mg/l) 
0.16
99
0.1
9.9
7.  nitrát (mg/l) 
1.3
96
0.1
9.6
8.  zavarosság (láb) 
1.3
63
0.08
5.04
9.  összes szárazanyag (mg/l) 
324
59
0.07
4.13
Vízminõségi Index: 61.8

Minõsítés: közepes

egyéb vizsgálatok:
eredmény 
10.  KOI (mg/l)  33 
11.  vezetõképesség (S/cm)  723 
12.  ammónium (mg/l)  --  nem sikerült a mérés 
 
Mérési eredmények 
3. sz.
paraméter  eredmény  Q-pont 
súly
pont 
1.  oldott oxigén (%)  72  77 
0.17
13.09 
2.  fecal coliform  2400  18 
0.16
2.88 
3.  pH  8.25  75 
0.11
8.25 
4.  BOI5 (mg/l)  8.61  40 
0.11
4.4 
5.  hõmérsékletkülönbség  -0.4  92 
0.1
9.2 
6.  összes foszfát (mg/l)  0.14  99 
0.1
9.9 
7.  nitrát (mg/l)  0.8  95 
0.1
9.5 
8.  zavarosság (láb)  1.15  63 
0.08
5.04 
9.  összes szárazanyag (mg/l)  365  53 
0.07
3.71 
Vízminõségi Index: 65.97

Minõsítés: közepes

egyéb vizsgálatok:
eredmény 
10.  KOI (mg/l)  78 
11.  vezetõképesség (S/cm)  820 
12.  ammónium (mg/l)  0.940 
 
Mérési eredmények 
4. sz.
paraméter  eredmény  Q-pont 
súly
pont 
1.  oldott oxigén (%) 
78
85
0.17
14.45
2.  fecal coliform 
10000
10
0.16
1.6
3.  pH 
8.2
75
0.11
8.25
4.  BOI5 (mg/l) 
10.22
33
0.11
3.63
5.  hõmérsékletkülönbség 
+0.4
92
0.1
9.2
6.  összes foszfát (mg/l) 
0.13
99
0.1
9.9
7.  nitrát (mg/l) 
1.7
95
0.1
9.5
8.  zavarosság (láb) 
1.3
63
0.08
5.04
9.  összes szárazanyag (mg/l) 
354
53
0.07
3.71
Vízminõségi Index: 65.28

Minõsítés: közepes

egyéb vizsgálatok:
eredmény 
10.  KOI (mg/l)  30 
11.  vezetõképesség (S/cm)  826 
12.  ammónium (mg/l)  0.657 
 
Mérési eredmények 
5. sz.
paraméter  eredmény  Q-pont 
súly
pont 
1.  oldott oxigén (%) 
57
55
0.17
9.35
2.  fecal coliform 
8000
12
0.16
1.92
3.  pH 
8.2
75
0.11
8.25
4.  BOI5 (mg/l) 
31.72
5
0.11
0.55
5.  hõmérsékletkülönbség 
+0.4
92
0.1
9.2
6.  összes foszfát (mg/l) 
0.17
99
0.1
9.9
7.  nitrát (mg/l) 
1.0
96
0.1
9.6
8.  zavarosság (láb) 
1.15
61
0.08
4.88
9.  összes szárazanyag (mg/l) 
350
55
0.07
3.85
Vízminõségi Index: 57.5

Minõsítés: közepes

egyéb vizsgálatok:
eredmény 
10.  KOI (mg/l)  36 
11.  vezetõképesség (S/cm)  897 
12.  ammónium (mg/l)  0.940 
 
Mérési eredmények 
6. sz.
paraméter  eredmény  Q-pont 
súly
pont 
1.  oldott oxigén (%) 
59
57
0.17
9.69
2.  fecal coliform 
16000
8
0.16
1.28
3.  pH 
8.12
81
0.11
8.91
4.  BOI5 (mg/l) 
2.64
70
0.11
7.7
5.  hõmérsékletkülönbség 
-0.6
92
0.1
9.2
6.  összes foszfát (mg/l) 
0.19
98
0.1
9.8
7.  nitrát (mg/l) 
1.2
96
0.1
9.6
8.  zavarosság (láb) 
1
61
0.08
4.88
9.  összes szárazanyag (mg/l) 
370
52
0.07
3.64
Vízminõségi Index: 64.7

Minõsítés: közepes

egyéb vizsgálatok:
eredmény 
10.  KOI (mg/l)  35 
11.  vezetõképesség (S/cm)  856 
12.  ammónium (mg/l)  1.1 
Következtetések:
Eredmények
szám
hely
Index
minõsítés
1. 
a termálfürdõ kifolyása felett 
63.11
közepes 
2. 
a termálfürdõ kifolyása alatt 
61.80 
közepes 
3.
az ipari szennyvíz bevezetések felett 
65.97
közepes 
4.
az ipari szennyvíz bevezetések alatt 
65.28 
közepes 
5.
a szennyvíztisztító felett 
57.50
közepes 
6. 
a szennyvíztisztító alatt 
64.70 
közepes 
Az Almás-patak vízminõsége Szigetvár egész területén egyenletesen közepesnek mondható a vizsgálatnál használt nemzetközi minõsítés alapján.

A mérési eredmények tüzetesebb vizsgálata után azt is megállapítottuk, hogy néhány adat ellenõrzést igényelne. De nagy valószínûséggel ezek pontosítása után sem érné el a jó minõsítést a patak vize.

Mivel a holland és magyar szabványok más elõírásokat tartalmaznak, ezért érdemes lenne legközelebb összevetni ezek alapján is a minõsítést.