Global Rivers Environmental Education Network

(Földünk Folyói Környezetvédelmi Oktató Hálózat)

A GREEN elsõsorban iskoláknak, és társadalmi szervezeteknek ajánl olyan tevékenységközpontú, projektrendszerû oktatási programot, amely a gyakorlati környezetvédelmet más tudományokkal, elsõsorban a nyelvoktatással és a telekommunikációval kapcsolja össze.

A GREEN program során a résztvevõk vízgyûjtõjük konkrét környezetvédelmi problémáival foglalkoznak.

"A tudomány már nem csupán elmélet számomra... " Írta egy ausztrál diák a Freshwater High Schoolból.

A GREEN célja, hogy a környezetvédelmi oktatást olyan globális hálózaton keresztül fejlessze, amely hozzájárul a vízgyûjtõ területek megõrzéséhez. Ez a program tehát kiváló forrás azoknak az iskoláknak és társadalmi szervezeteknek, amelyek nemcsak tanulmányozni, hanem védeni is szeretnék vízfolyásaikat.

A GREEN az egész világon szorosan együttmûködik tudományos intézetekkel, szakmai szervezetekkel, hogy szakmailag támogassa a résztvevõk erõfeszítéseit a helyi környezetvédelmi oktatásban és a vízgyûjtõk védelmében. A GREEN állandóan új vízminõség-vizsgálati eljárásokat és új, hatékony oktatási módszereket dolgoz ki.

Mit nyújt a GREEN program?

Bár minden GREEN programot egyedileg kell kidolgozni a résztvevõk igényének és a vizsgált vízfolyásnak megfelelõen, mégis az összes program egységes abban, hogy a vízfolyások védelmét szolgálja. Akárcsak a folyók, a GREEN is átlépi a politikai határokat: hatalmas mennyiségû információval segíti a tagokat munkájukban.

A GREEN története

A GREEN létrehozását 1984 tavaszán a Huron folyó közelében lévõ Ann Arbor-i (Michigan, USA) középiskolás diákok kezdeményezték. Tanáruk felvette a kapcsolatot Dr. William Stapp-pel és a Michigani Egyetem más oktatóival, akik közösen kidolgozták a GREEN oktatási programot.

A program nemzetközivé válása során számos egyéb komponenssel bõvült: nemzetközi és kulturális kapcsolatok, számítógépes telekommunikáció, stb.

1995-ben Sydney-ben került sor az elsõ nemzetközi GREEN konferenciára, ahol megalakult a GREEN-Európa.