Borián György: "Jer, nézd a Balatont!..."

Assisi Szent Ferenc a vizet tiszta és alázatos húgunknak nevezte Nap himnuszában. Majd' 800 évvel késõbb egy görög költõ (Nikiforosz Vrettakosz) a következõképpen sóhajt a tisztaság után: "Ha egyszer Isten szétválasztja teremtményeit, / az embereket és a dolgokat, / engem a hegyipatikokhoz / sorol." (Papp Árpád fordítása.)

Legújabbkori történelmünk lapjai között szégyenleteseket találunk. Amit az ember az emberrel, valamint a földdel, vízzel, levegõéggel: tehát társadalmi és természeti környezetével szemben elkövetett, mindahhoz képest aligha nevezhetõ sötétnek az a középkor, melyben Giotto festett s a fenti szent dúdolta a teremtés dicséretét.

A globális gondolkodás jegyében valóban világot jobbító szándékkal hirdette meg programját a Global River Environmental Education Network (GREEN), azaz a Föld Folyói Környezetvédelmi Oktató Hálózat. A Föld számos országában, így hazánkban is szaporodnak azok a híradások, melyek a humán ökológiai oktatás megindulásáról szólnak. A Balaton Akadémián Borián  György e tantárgy oktatója.

Könyvében - melynek címe Berzsenyi Dániel versébõl való - azokat a módszereket adja közre, melyekkel a diákok kilépve a természetbe megvizsgálhatják a folyókat, patakokat, s ezáltal önállóan képet alkothatnak a Balaton vízgyûjtõ területének környezeti állapotáról. (Elkészíthetik az úgynevezett vízminõségi indexet, majd a biológiai minõsítést.) "Ezen kívül - Borián György szerint - ... a folyók kapcsolatot teremtenek a biológiai és a kémiai, a fizika és a társadalomtudományok között, mivel a folyók összekötik a természetes és az ember alkotta mesterséges környezetet. Emiatt a folyók tanulmányozása összefüggõ oktatási keretet biztosít sok más környezetvédelmi kérdés tanulmányozásához is. A vízfolyások kulturális és történelmi ismereteket is szolgáltatnak a Balaton környékérõl".

A könyvbõl tehát nem valamiféle elvont ökoetikát tanulhatunk, hanem mindnyájunkat megerõsít igen egyszerûen, gyakorlatiasan abbéli hitünkben, hogy az ember igenis "az univerzum polgára" (Pilinszky), s éppen emiatt egyetemes felelõsséggel tartozik a kozmosz iránt: akár egy tóparti erecske fölött állva, megállva is. Ezért hív talán a költõ szavaival Borián György ("Jer, nézd a Balatont!...")

A tóba beömlõ vizeket e könyv ismeretében nézve biztosan többbet sejtünk meg Blaise Pascal híres meghatározásából: "A folyók mozgó utak, amelyek célunkhoz vezetnek bennünket."
(Vörösberény, Balaton Akadémia GREEN)

n. i.