SCHMIDT HENRIK

NYELVÉSZ


1877. OKTÓBER 14-ÉN SZÜLETETT ÚJVERBÁSZON, ÉS 1953. DECEMBER 18-ÁN HALT MEG SZEGEDEN.

GIMNÁZIUMI ÉVEIT ÚJVIDÉKEN KEZDTE, MAJD SZARVASON FEJEZTE BE, OTT ÉRETTSÉGIZETT.

EGYETEMI TANULMÁNYAIT 1895 ÉS 1899 KÖZÖTT AZ EÖTVÖS-KOLLÉGIUM TAGJAKÉNT A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEMEN VÉGEZTE. 1899-BEN KÖZÉPISKOLAI TANÁRI ÉS EGYETEMI DOKTORI OKLEVELET SZERZETT. EZUTÁN POZSONYBAN ÉS BUDAPESTEN GIMNÁZIUMI TANÁRKÉNT OKTATOTT. 1901-TÕL 1906-IG GESZTEN TISZA ISTVÁN FIÁNAK VOLT A NEVELÕJE. 1911. AUGUSZTUS 6-ÁN EGYETEMI TANÁRRÁ NEVEZTÉK KI A KOLOZSVÁRI FERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEMRE. IDÕKÖZBEN KÉT TANÉVEN ÁT SEGÍTETTE A DEBRECENI NÉMET TANSZÉK ELINDÍTÁSÁT.

1901 ÉS 1906 KÖZÖTT TÖBBSZÖR JÁRT TANULMÁNYÚTON A LIPCSEI, A BERLINI ÉS A HEIDELBERGI EGYETEMEN.

1921-TÕL 1946-IG A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GERMÁN FILOLÓGIAI TANSZÉKÉNEK VEZETÕJE VOLT. AZ 1923/24-ES ÉS AZ 1933/334-ES TANÉVBEN DÉKÁNI TISZTSÉGET TÖLTÖTT BE. AZ 1932/33-AS TANÉVBEN A SZEGEDI FERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM REKTORA VOLT.

1912-TÕL 1932-IG SZERKESZTETTE A NÉMET FILOLÓGIAI DOLGOZATOKAT, MAJD 1933-TÓL A GERMANISZTIKAI FÜZETEK A ÉS B SOROZATÁT.

TUDOMÁNYOS MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSÉÜL 1923-BAN A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LEVELEZÕ TAGJÁVÁ VÁLASZTOTTÁK.

1923-TÓL A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁGBAN ÉS AZ ORSZÁGOS ÖSZTÖNDÍJTANÁCSBAN TEVÉKENYKEDETT, VALASZTMÁNYI TAGJA VOLT A PHILOLÓGIAI TÁRSASÁGNAK.

1941 ÉS 1944 KÖZÖTT A NÉPRAJZI, 1943/1944-ES TANÉVBEN A RÉGÉSZETI TANSZÉK ÉS A KLASSZIKA-FILOLOGIAI INTÉZET IRÁNYÍTÁSÁRA KAPOTT MEGBÍZÁST.

SZEGEDEN ELTÖLTÖTT ÉVEI ALATT JELLENTÕS SZEREPET JÁTSZOTT ÚJ INTÉZETEK LÉTREHOZÁSÁBAN ÉS ÚJ SZAKOK INDÍTÁSÁBAN. NAGY HATÁSSAL VOLT A SZEGEDI TANÁRKÉPZÉSRE, AMIKOR AZ EGYETEMMEL KOOPERÁLÓ FÕISKOLAI KÉPZÉST BEVEZETTE.

FÕ TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE A NÉMET NYELVJÁRÁSOK KUTATÁSA VOLT, A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK EREDETÉT ÉS MÛVELÕDÉSI VISZONYAIT VIZSGÁLTA SZÓFÖLDRAJZI ÉS TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI SZEMPONTBÓL.

MÛVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN