BANGA ILONA

BIOKÉMIKUS


SZÁZ ESZTENDEJE, 1906. FEBRUÁR 3-ÁN SZÜLETETT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN. EGYETEMI TANULMÁNYAIT SZEGEDEN ÉS BÉCSBEN VÉGEZTE, 1929-BEN AVATTÁK VEGYÉSZDOKTORRÁ. 1930-BAN VETTE FEL SZENT-GYÖRGYI ALBERT A SZEGEDI EGYETEM ORVOSI VEGYTANI INTÉZETÉBE. Ő LETT A KÉSŐBBI NOBEL-DÍJAS PROFESSZOR ELSŐ ÉS LEGAKTÍVABB MUNKATÁRSA. MINDKÉT NOBEL-DÍJAS TÉMÁBAN KIEMELKEDŐ SZEREPET JÁTSZOTT: SZENT-GYÖRGYI SZERZŐTÁRSA VOLT A KRISTÁLYOS C-VITAMIN SZEGEDI PAPRIKÁBÓL VALÓ NAGYLÉPTÉKŰ KINYERÉSÉT LEÍRÓ CIKKBEN. C4 DIKARBONSAVAK SEJTLÉGZÉSBEN JÁTSZOTT SZEREPÉT VIZSGÁLVA FEDEZTÉK FEL A NOBEL-DÍJBAN "FUMÁRSAV KATALÍZISKÉNT" EMLÍTETT JELENSÉGET, AMELY A KREBS-CIKLUST ALAPOZTA MEG. A NEGYVENES ÉVEK ELEJÉTŐL AZ IZOMKUTATÁS MOLEKULÁRIS ALAPJAINAK KIDERÍTÉSÉN DOLGOZOTT SZENT-GYÖRGYI CSOPORTJA: A MIOZIN ÉS AZ AKTIN AZONOSÍTÁSA, KÖLCSÖNHATÁSUK TISZTÁZÁSA UGYANCSAK VILÁGRASZÓLÓ SIKER VOLT - BANGA ILONÁNAK EBBŐL IS A LEGNAGYOBB RÉSZ JUTOTT A MUNKATÁRSAK KÖZÜL. SZENT-GYÖRGYIVEL KÖZÖSEN ÍRT FOLYÓIRATCIKKEINEK SZÁMA 25, LEGTÖBBJÜK NAGY VISSZHANGOT KELTETT. SZEGED OSTROMA ÉS SZOVJET MEGSZÁLLÁSA IDEJÉN - SZENT-GYÖRGYI TÁVOLLÉTÉBEN - Ő MENTETTE MEG HATÁROZOTT INTÉZKEDÉSEIVEL AZ ORVOSI VEGYTANI INTÉZET FELSZERELÉSÉT. 1945-BEN A BUDAPESTI EGYETEM ORVOSI VEGYTANI INTÉZETÉBE MENT SZENT-GYÖRGYIVEL. ÍGY ELMONDHATJUK, HOGY 17 ÉVEN - SZENT-GYÖRGYI TELJES MAGYARORSZÁGI PÁLYAFUTÁSÁN - KERESZTÜL VOLT A PROFESSZOR JOBB KEZE.

HOSSZABB TANULMÁNYUTAKON VETT RÉSZT KÜLFÖLDI EGYETEMEKEN: BÉCS (1932), NÁPOLY (1936), LIEGE (1938), OXFORD (1939). 1940-BEN MAGÁNTANÁRI FOKOZATOT KAPOTT "AZ ENZIMEK KÉMIÁJA" TÁRGYKÖRBŐL, ELSŐ NŐKÉNT A SZEGEDI EGYETEMEN. 1946-BAN CÍMZETES NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI TANÁRRÁ NEVEZTÉK KI. 1947-IG, SZENT-GYÖRGYI VÉGLEGES EMIGRÁCIÓJÁIG A SZEGEDI INTÉZET KOLLEKTÍVÁJÁNAK IS TAGJA VOLT.

1947-TŐL 1970-IG A BUDAPESTI ORVOSEGYETEM I.SZ. KÓRBONCTANI ÉS KÍSÉRLETI RÁKKUTATÓ INTÉZETÉNEK DOCENSE VOLT (FÉRJE, DR. BALÓ JÓZSEF VEZETTE A TANSZÉKET). BEKAPCSOLÓDOTT FÉRJE ÉRELMESZESEDÉSRE VONATKOZÓ KUTATÁSAIBA, ÚJ, ÖNÁLLÓ IRÁNYT VÉVE. AZ EMBERI ÉS ÁLLATI HASNYÁLMIRIGYBEN FELFEDEZTEK EGY ÚJ - A RUGALMAS KÖTŐSZÖVETI ROSTOKAT EMÉSZTŐ - ENZIMET, AZ ELASZTÁZT. KIMUTATTÁK AZ ELASZTÁZINHIBITORT A VÉRBEN, ÉS TISZTÁZTÁK AZ ELASZTÁZ ÉS AZ ATHEROSCLEROSIS KAPCSOLATÁT. A MUNKA NÉGY NATURE CIKKET EREDMÉNYEZETT PÁR ÉV ALATT.

1952-BEN LETT KANDIDÁTUS, 1955-BEN A BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK DOKTORA. 1970-BEN NYUGALOMBA VONULT, DE TOVÁBBI 15 ÉVEN KERESZTÜL VOLT A GERONTOLÓGIAI INTÉZET TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓJA. ITT AZ ÖREGEDÉS BIOKÉMIAI FOLYAMATAIVAL FOGLALKOZOTT, HAZAI "EGÉSZSÉGES" 100 ÉVESEKET VIZSGÁLT.

MUNKÁSSÁGÁT TÖBB KITÜNTETÉSSEL IS ELISMERTÉK. 1955-BEN FÉRJÉVEL MEGOSZTOTT KOSSUTH-DÍJBAN RÉSZESÜLTEK. A SZEGEDI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM ELSŐKÉNT NEKI ÍTÉLTE ODA A SZENT-GYÖRGYI ALBERT-EMLÉKÉRMET (1986).

1998. MÁRCIUS 11-ÉN, 92 ÉVES KORÁBAN HUNYT EL BUDAPESTEN.


MŰVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN

Szent-Györgyi Albert első munkatársaival a Kálvária téri intézet előtt
Jobb oldalon Banga Ilona (Az Orvosi Vegytani Intézet 1930-35 között a Kálvária tér 5.sz. alatt működött, 1935-ben költözött a Dóm térre)
 
A Magyar Élettani Társaság VII. Vándorgyűlése. Szeged, 1937.
A 2. sorban középen Szent-Györgyi Albert, alatta az 1. sorban Banga Ilona

Az Orvosi Vegytani Intézet munkatársai A 2. sorban balról a második Banga Ilona, mellette Szent-Györgyi felesége
Az első sorban, ölében a ház kedvencével, Szent-Györgyi Albert
 
Dr. Baló József és dr. Banga Ilona munkatársaival 1955

Csoportkép az Orvosi Vegytani Intézet munkatársairól
Középen Szent-Györgyi Albert, jobbján Banga Ilona
 
Mester és tanítványa
Banga Ilona és Szent-Györgyi Albert, 1930-as évek (fotó: Liebmann Béla)

A fénykép hátoldalán a következő felirat olvasható:
"Ez a kis leány dr. Banga Ilus. A külföld azt hiszi róla, írásaiból, tudományos értekezéseiről, hogy egy nagy szakállú 60 éves professzor. Angliába hívták meg és 6 ezer pengőt kap 5 hónapig tartó előadássorozataiért. Szent-Györgyi professzor asszisztense."